Tauron zastąpił program emisji obligacji umową kredytu

20 czerwca 2019, 13:15 Alert
tauron
Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

 19 czerwca 2019 r. zawarta została umowa kredytu na kwotę 6,07 mld zł, która zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6,27 mld zł zawarty w dniu 24 listopada 2015 r. – poinformował Tauron.

Jak informuje spółka 19 czerwca 2019 r. została zawarta umowa kredytu na kwotę 6,07 mld zł, której stroną jest Tauron Polska Energia jako kredytobiorca oraz Bank Handlowy w Warszawie, Santander Bank Polska, CaixaBank oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China oddział w Polsce, ING Bank Śląski, mBank, MUFG Bank (Europe), MUFG Bank (Europe) oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski jako kredytodawcy („Umowa Kredytu”).

Z informacji Taurona wynika, że zwarta w środę umowa kredytu zasadniczo zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6,27 mld zł z 24 listopada 2015 r. W programie tym brały udział banki będącymi stroną umowy kredytu oraz z BNP Paribas Bank Polska, który ma kontynuować finansowanie w ramach programu obligacji, utrzymując zaangażowanie wynikające z objętych dotychczas obligacji, których termin wykupu ustalony w warunkach emisji przypada maksymalnie do końca 2020 r. Jak podaje Tauron kluczowe parametry finansowania określone w umowie kredytu, w tym poziom marży, okres obowiązywania finansowania i poziom zaangażowania finansowego poszczególnych kredytodawców nie ulegają zmianie względem programu obligacji. W ramach umowy kredytu Tauron Polska Energia ma dostępne do dnia 31 grudnia 2021 r. finansowanie w wysokości 6,07 mld zł, a do dnia 31 grudnia 2022 r. w wysokości 5,82 mld zł.

Zgodnie z umową kredytu środki w pierwszej kolejności mają być przeznaczone na wykup obligacji wyemitowanych dotychczas w ramach programu obligacji i objętych przez banki będące stroną umowy kredytu. Ponadto finansowanie mają być przeznaczone m.in. na realizację działań wynikających z aktualizacji kierunków strategicznych, będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, zakładającej zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w aktywach wytwórczych Grupy.

CIRE.pl /Polska Agencja Prasowa/Tauron