200+: Tauron i Rafako chcą by bloki węglowe uchroniły Polskę przed niedoborem mocy

22 marca 2022, 12:30 Alert

W ostatnich tygodniach w Polsce odżył pomysł wydłużenia pracy polskich elektrowni węglowych. Tauron i Rafako przestawiły program „Bloki 200+”, który zakłada podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe. Tauron Wytwarzanie udostępnił blok nr 6 w Elektrowni Jaworzno III na potrzeby jego realizacji.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura
Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Bloki „200+”

„Bloki 200+” jest częścią „Programu dla Śląska” z 2017 roku. Zakłada on podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej poprzez opracowanie zbioru rozwiązań dotyczących modernizacji, przebudowy lub zasad eksploatacji bloków klasy 200 MWe.

– Program wpisuje się w obecne realia rynku. Był on realizowany przez konsorcjum Rafako i Rafako Innovation i sponsorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tauron jest partnerem tego przedsięwzięcia – podkreśliła Justyna Mosoń, prezes Rafako Innovation.

Tauron Wytwarzanie udostępnił blok nr 6 w Elektrowni Jaworzno III na potrzeby jego realizacji. Rafako zaznacza, że plany zostały spełnione w stu procentach a skuteczność technologii została potwierdzona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w pomiarach odbiorowych. Główne zadania koncentrowały się na uelastycznieniu pracy bloku. Próba stabilnej pracy bloku z mocą 90 MWe trwała osiem godzin. Głównym ograniczeniem dla obniżania minimum technicznego była za niska temperatura pary wtórnej.

Rafako podkreśla, że wprowadzi na rynek technologią 200+ w kilku modelach, aby uzyskać najlepszy efekt technologiczny i ekonomiczny. Będzie ona obejmowała modernizację bloków energetycznych klasy 200MW+. – Analizy pokazują, że koszt produkcji z takiej jednostki jest znacznie niższy. Technologia pod tym względem jest atrakcyjna. Harmonogram odstawienia musi zakładać wielowariantowość. Dostosowanie jednego bloku trwa od 12 do 18 miesięcy, ale wszystko zależy od stanu danej jednostki. Połowę tego czasu zajmują prace projektowe, faza realizacyjna to sześć miesięcy. Jeśli chodzi o zastosowanie konwersji na gaz trwa to dwa lata – powiedziała prezes Mosoń.

– Elektrownia Jaworzno III posiada sześć siłowni o mocy 200MW każda. Jest ona jedną z najmocniej rozwiniętych w kraju. Mamy 47 podobnych instalacji, które dzisiaj są filarem bezpieczeństwa energetycznego. Te zakłady będą potrzebne, aby zabezpieczyć polski system. Te bloki mogą stanowić alternatywę względem bloków gazowych – zaznaczył.

– Konflikt na Ukrainie i kryzys surowcowy sprawiają, że Polska stoi przed koniecznością przeglądu sposobu budowy bezpieczeństwa energetycznego. Nie możemy bazować jako kraj na wymianie transgranicznej. Nie da się budować bezpieczeństwa energetycznego na podstawie dostaw międzynarodowych. Musimy je budować na surowcach lokalnych – powiedział Sebastian Gola, prezes Tauron Wytwarzanie.

– Dzięki Baltic Pipe i gazoportom możemy mieć nadzieję, że będziemy mogli się uniezależnić od Rosji, ale musimy myśleć o szerszej dywersyfikacji. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego dzisiaj zyskuje na znaczeniu, będzie to duży podmiot, który będzie mógł dostosować plan inwestycyjny, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne – dodał prezes.

Sebastian Gola zaznaczył, że cel neutralności w 2050 roku jest aktualny. – Bezpieczeństwo energetyczne w okresie przejściowym to umiejętne sterowanie systemem. Jeżeli chcemy spełnić cen neutralności, musimy bazować na odnawialnych źródłach energii. Tauron Wytwarzanie chce zadbać o aktywa, aby przeszły one do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego w jak najlepszej kondycji – powiedział prezes Gola.

Rafako podkreśla, że chce realizować podobne inwestycje na większą skalę i objąć programem modernizacji co najmniej 40 jednostek wytwarzających prąd z węgla. Firma przewiduje, że do 2030 roku wystąpią niedobory mocy w stabilnych źródłach. Zmodernizowane bloki węglowe jako stabilizatory bezpieczeństwa energetycznego będą gotowe do pracy z OZE.

Tauron sukcesywnie zmniejsza emisyjność pracujących w systemie 200 MW jednostek konwencjonalnych. Bloki w Jaworznie zyskały instalacje katalitycznego odazotowania spalin (SCR) natomiast w Łaziskach zmodernizowano istniejące instalacje SCR oraz IOS, zwiększając ich skuteczność. Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 roku konkluzje BAT (najlepszych dostępnych technik), nakładają od sierpnia 2021 roku na duże obiekty energetycznego spalania (LCP) restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, jak również chloru, rtęci i fluorowodoru, a także określają wytyczne dotyczące monitoringu emisji.

Tauron Wytwarzanie od 2017 roku realizował program „Dostosowanie jednostek wytwórczych do warunków pracy obowiązujących po 2021 roku”, którego celem była modernizacja istniejących instalacji w sposób umożliwiający ich eksploatację z dotrzymaniem norm emisyjnych i nowych wymagań rynkowych.

Tauron/Michał PerzyńskiJędrzej Stachura

Jakóbik: Miałaś energetyko czasu w bród, ostał ci się 200+

AKTUALIZACJA: 22 marca 2022 r., godz. 16.05; dodano komunikat Taurona