Tauron jednak bez odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne kraju

30 maja 2017, 09:45 Alert
Tauron
fot. Tauron

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tauron Polska Energia zwołanego na 29 maja br., nie podjęło uchwały wprowadzającej zmianę w statucie spółki odnośnie odpowiedzialności spółki za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Tożsamy punkt w statucie spółki został już dodany do statutów innych spółek energetycznych.

Tauron miał odpowiadać za bezpieczeństwo energetyczne kraju

Jak wynika z raportów bieżących spółki Tauron, podczas poniedziałkowego walnego zgromadzenia wśród zaproponowanych zmian znalazł się przepis dotyczący bezpieczeństwa energetycznego. – „Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w przegłosowanej zmianie statusu spółki. Autorem tej propozycji był Skarb Państwa, który posiada 30 proc. Mimo to jednak takiej uchwały nie podjęto. Podczas głosowania za jej podjęciem oddano nieco ponad 723 tys. głosów, przeciwko prawie 305 tys., przy ponad 117 tys. głosów wstrzymujących się. W głosowaniu oddano głosy z prawie 1,145 mln akcji stanowiących 65,319 proc. kapitału zakładowego spółki.

Tauron miał być kolejną spółką energetyczną, kluczową z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, gdzie taki zapis znalazł się w jej statucie. Wcześniej tożsame zmiany w statucie znalazły się w spółkach,PGE, PGNiG oraz Energa.

Jeśli doszłoby do przegłosowania wspomnianej zmiany, spółka mogłaby realizować cele z zakresu bezpieczeństwa nawet ze stratą.

Pozostałe zmiany nad którym głosowano dotyczyły uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu spółki oraz spełnienia warunków, aby kandydować na stanowisko członka zarządu.

Prezes KGHM został członkiem rady nadzorczej Taurona

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki oraz minister energii ustalili także skład rady nadzorczej Taurona na piątą kadencję. Minister energii powołał w skład rady nadzorczej Taurona V wspólnej kadencji z dniem 29 maja 2017 r. następujące osoby: Beatę Chłodzińską, Teresę Famulską, Barbarę Katarzynę Łasak-Jarszak, Jana Płudowskiego oraz Agnieszkę Woźniak.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, podjęło uchwały o powołaniu w skład rady : Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, Pawła Pampuszko oraz Jacka Szyke. Rada nadzorcza poprzedniej kadencji pracowała ostatnio w składzie: Beata Chłodzińska (przewodnicząca), Anna Mańk (wiceprzewodnicząca), Jacek Szyke (sekretarz), Stanisław Bortkiewicz, Leszek Koziorowski, Jan Płudowski, Jacek Rawecki, Stefan Świątkowski oraz Agnieszka Woźniak.
Warto przypomnieć, że w skład rady nadzorczej będzie wchodził Radosław Domagalski-Łabędzki, będący jednocześnie prezesem KGHM, który ma 10 proc. akcji Taurona.

Jak czytamy w raporcie spółki, z godnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

BiznesAlert.pl