Tauron instaluje inteligentne liczniki energii elektrycznej

21 maja 2020, 17:15 Alert
linie
Konserwacja linii przesyłowej. fot. Tauron

Tauron rozpoczął wymianę liczników u przedsiębiorców. Nowoczesne urządzenia pozwolą na bezprzewodowe odczytywanie danych. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga podpisywania aneksu ani nowej umowy.

Liczniki zdalnego odczytu

– Nowoczesne liczniki zdalnego odczytu dają przedsiębiorcom zupełnie nowe możliwości i korzyści – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Nowy licznik ze zdalnym dostępem do danych pomiarowych, przy wykorzystaniu przez klienta aplikacji eLicznik, pozwoli na lepszą kontrolę zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe będzie wdrożenie narzędzi optymalizujących zużycie energii oraz możliwość dobrania odpowiedniej taryfy do konkretnego profilu zużycia klienta – wyjaśnia prezes Taurona.

Akcja wymiany liczników prowadzona jest w wybranej grupie klientów spółki. Chodzi o przedsiębiorców rozliczanych w grupie taryfowej C1x, którzy mają moc umowną wyższą niż 16 kW oraz nie mają dotychczas zainstalowanego licznika zdalnego odczytu.

Cały proces wymiany liczników jest rozłożony na pięć miesięcy i stanowi duże przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne, które wymagało przygotowania z dużym wyprzedzeniem. W grudniu 2019 roku został rozstrzygnięty wspólny przetarg trzech spółek dystrybucyjnych na dostawę liczników zdalnego odczytu, który łącznie dotyczył zakupu ponad 235 tysięcy sztuk. Z tej puli, w ramach zamówienia podstawowego wolumenu, dostawa dla Tauron Dystrybucja wynosi 120 tys. liczników. Wspólne postępowanie przetargowe pozwoliło na ograniczenie kosztów dla każdego z jego uczestników.

Ustawa o rynku mocy

Tauron informuje, że termin zakończenia prac został zaplanowany na 31 września 2020 roku. Dla spółki, jego dotrzymanie jest bardzo ważne, ponieważ od pierwszego października wszyscy klienci Taurona powinni być rozliczani według nowych zasad, to jest z uwzględnieniem opłaty mocowej.

– Konieczność przeprowadzenia instalacji liczników zdalnego odczytu wiąże się z ustawą o rynku mocy. Ustawa wymaga naliczania opłaty mocowej na podstawie ryczałtu lub algorytmu. I właśnie do wyliczenia algorytmu dla operatorów systemu dystrybucyjnego konieczne jest pozyskanie profilów obciążenia pochodzących z licznika. Dlatego właśnie dokonujemy teraz masowej wymiany liczników 3-fazowych na liczniki zdalnego odczytu u małych przedsiębiorstw – mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja.

Celem ustawy mocowej jest zapewnienie odbiorcom bezpieczeństwa dostaw energii. Rynek mocy zabezpieczy dostęp do energii elektrycznej w sposób efektywny kosztowo i równy dla wszystkich podmiotów nim objętych. Takie rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo energetyczne dla klientów.

Spółka zaznacza, że wymiana licznika jest bezpłatna i nie wymaga podpisywania aneksu ani nowej umowy. Działania wymagające wejścia do lokali lub biur będą wykonywane z zachowaniem zasad ochrony osobistej.

Tauron/Jędrzej Stachura

Tauron obniża emisyjność bloków węglowych