Tauron pomoże Małopolsce pozyskać środki na transformację energetyczną

12 listopada 2020, 16:00 Alert

Porozumienie Taurona z samorządem małopolskim zakłada realizację projektów pilotażowych oraz prace przy przygotowaniu planu transformacji energetycznej w Małopolsce.

Tauron pomoże Małopolsce w odejściu od węgla

Współpraca samorządu małopolskiego z Tauronem będzie odbywać się w ramach unijnej Platformy Regionów Węglowych oraz realizacji projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

– Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro. Ważne jest, aby pozyskać dla Małopolski możliwie najwięcej środków z tej puli. Wierzę, że współpraca z Tauron Polska Energia mocno się temu przysłuży – powiedział Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Uczestnicy konferencji podkreślili, że Małopolska to ważny punkt na gospodarczej mapie Polski. Tauron dostarcza tam energię elektryczną i jest właścicielem Kopalni Janina i Brzeszcze oraz Elektrowni Siersza.

– Tauron jest fundamentem gospodarczym Małopolski Zachodniej. Region ten stoi przed licznymi wyzwaniami w najbliższych latach. Chcemy, aby województwo małopolskie stało się częścią naszej ekologicznej transformacji. Oba ekologiczne programy, których dotyczy dzisiejsze porozumienie wpisują się w Zielony Zwrot Tauron i służyć będą mieszkańcom województwa – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu Tauron Polska Energia cytowany w jego komunikacie. Spółka przypomina, że Małopolska rozpoczęła w październiku 2019 roku realizację projektu START, w ramach którego eksperci unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji pomagają przy opracowaniu projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno–gospodarczej transformacji energetycznej w zachodniej części województwa.

Małopolski droga do transformacji

– Przekształcenie rynku energetycznego bez kosztów społecznych to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś Małopolska – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz, pełnomocnik zarządu województwa małopolskiego ds. sprawiedliwej transformacji. – Potrzebne są nam większe ambicje środowiskowe, ale również większa dyspozycja środków, m.in. na nowoczesne inwestycje czy szkolenia zawodowe. Duże możliwości działania daje uczestnictwo Małopolski w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ogromnej szansy do dobrego przygotowania się do procesu transformacji upatrujemy także we współpracy z Tauronem, największą firmą energetyczną naszego regionu – wyjaśnia Urynowicz.

Małopolska dołączyła w styczniu 2020 roku do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Prowadzi jest również dialog z rządem RP i Komisją Europejską mając na celu pozyskanie jej wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Został powołany interdyscyplinarny zespół do przygotowywania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji przy urzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego, a do współpracy zostało zaproszonych 37 instytucji ze świata nauki, biznesu, administracji oraz organizacji pozarządowych. Wśród nich ważną rolę może odegrać Tauron, którego przedstawiciele przekazali informacje nt. wstępnych planów transformacji jego spółek w Małopolsce do 2030 roku.

To jedno z sześciu polskich województw, które mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu. Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro.

Tauron/Bartłomiej Sawicki

UE: Dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji może zależeć od poparcia neutralności klimatycznej na poziomie krajowym