font_preload
PL / EN
Alert PAP 18 stycznia, 2018 godz. 11:45   
REDAKCJA

Tauron i PGG zawarły umowę na zakup węgla

Węgiel
Tauron zawarł dziś z Polską Grupą Górniczą umowę zakupu węgla energetycznego na potrzeby produkcyjne jednostek wytwórczych należących do Grupy.
Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Szacowana wartość dostaw określona na lata 2018-2021, przy założeniu ceny węgla ustalonej na rok 2018, wyniesie około 2,15 mld zł netto.

Cena węgla została określona dla pierwszego rocznego okresu obowiązywania Umowy, natomiast w latach kolejnych będzie ona indeksowana w oparciu o formułę zawartą w Umowie, uwzględniającą zmiany warunków rynkowych.

Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 10 proc. wartości niezrealizowanych dostaw w danym okresie rocznym.

– Grupa Tauron dzięki nowej umowie z czołowym polskim wytwórcą węgla, jakim jest PGG zabezpiecza optymalne warunki długoterminowych dostaw tego surowca do 2021 roku dla swoich elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni – mówi Marek Wadowski, wiceprezes Taurona ds. finansów.

Polska Agencja Prasowa