Tauron podpisał z Rafako i Mostostalem Warszawa aneks do umowy na blok w Elektrowni Jaworzno

19 grudnia 2019, 16:30 Alert
Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron
Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

Nowe Jaworzno Grupa Tauron podpisało z konsorcjum Rafako – Mostostal Warszawa aneks do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MWe na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – poinformował Tauron w komunikacie.

Główna część negocjacji w sprawie rozszerzenia zakresu prac przy budowie bloku energetycznego w Jaworznie zakończyła się w październiku. Ustalono wtedy, że cena netto określona w umowie zostanie zwiększona o 52,3 mln zł, do 4.537,8 mln zł, a przejęcie bloku do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r. Wcześniej zakładano zakończenie budowy w czwartym kwartale 2019 roku.

Uzgodniono, że konsorcjum wykona dodatkowe zadania, w tym: przeprowadzi działania optymalizacyjne w kierunku rozszerzenia pola paliwowego celem uelastycznienia warunków pracy bloku oraz zagwarantowania spełnienia przyszłych wymagań środowiskowych, m.in. dostarczy dodatkową warstwę katalizatora i instalację dozowania addytywu do instalacji odsiarczania spalin w celu redukcji emisji rtęci.

Dodatkowo konsorcjum po oddaniu bloku do eksploatacji przeprowadzi działania optymalizacyjne mające na celu weryfikację spełniania przez blok zmienionych parametrów technicznych.

Jak podał Tauron, wdrożenie zmian pozytywnie wpłynie na parametry techniczno-środowiskowe bloku oraz umożliwi optymalizację kosztową w trakcie jego eksploatacji. „Takie rozwiązanie pozwoli na dodatkowe obniżenie poziomu emisji szkodliwych substancji do środowiska, a rozszerzone pole paliwowe umożliwi grupie Tauron większą elastyczność kontraktacji węgla” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes Tauronu Jarosław Broda.

Strony uzgodniły, że niezbędne będzie wprowadzenie zmian do umowy, w szczególności dotyczących jej wartości oraz harmonogramu realizacji budowy bloku. Ustalono, że cena netto określona w umowie zostanie zwiększona o kwotę 52,3 mln zł do kwoty 4.537,8 mln zł, a przejęcie bloku do eksploatacji nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

Zaawansowanie projektu budowy bloku energetycznego o mocy 910 MWe wynosi ponad 95 proc. Formuła realizacji budowy bloku obejmuje podział projektu na kontrakt główny – kotłownia, maszynownia, obiekty IOS – realizowany przez konsorcjum Rafako – Mostostal Warszawa oraz 12 gospodarek pomocniczych i towarzyszących.

Polska Agencja Prasowa