Odpisy uderzają w wyniki Taurona z drugiego kwartału 2021 roku

2 września 2021, 07:15 Alert
tauron
Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Grupa Tauron szacuje, że w drugim kwartale wpływ na wyniki miało utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach energetyki konwencjonalnej.

Grupa Tauron podaje, że w drugim kwartale 2021 roku miała EBITDA wyniosła 1.183 mln zł wobec 1.450 mln zł przed rokiem i wobec 1.105 mln zł konsensusu. Strata operacyjna grupy wyniosła 482 mln zł. Skonsolidowane przychody ukształtowały się na poziomie 5.422 mln zł. Dla porównania, w drugim kwartale 2020 roku strata netto grupy Tauron wyniosła 478,6 mln zł, strata operacyjna wyniosła 112 mln zł, a zysk EBITDA wyniósł 1,450 mln zł. Przychody ze sprzedaży sięgnęły w tamtym okresie 4.622 mln zł.

Tauron podał, że EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła w drugim kwartale 2021 roku 777 mln zł (1.005 mln zł rok wcześniej), segmentu OZE 83 mln zł (42,5 mln zł rok wcześniej), segmentu Wytwarzanie 322 mln zł (28,4 mln zł rok wcześniej), a segmentu sprzedaż 2 mln zł (220,5 mln zł rok wcześniej). EBITDA segmentu Wydobycie była ujemna i wyniosła -32 mln zł wobec zysku przed rokiem na poziomie 43,1 mln zł.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły w II kw. 648 mln zł. Dług netto na koniec czerwca ukształtował się na poziomie 9.733 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,06x.

Grupa opublikowała także wstępne dane operacyjne. Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła w II kw. 12,97 TWh, w tym do odbiorców końcowych 12,58 TWh. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,51 TWh (w tym z OZE 0,40 TWh), a produkcja ciepła 2,07 PJ.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 7,86 TWh, produkcja węgla handlowego wyniosła 1,26 mln ton, a sprzedaż węgla handlowego 1,11 mln ton.

Tauron podał, że wpływ na wyniki drugiego kwartału miało utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach energetyki konwencjonalnej (segment Wytwarzanie) w wysokości 924 mln zł, w ramach działalności ciepłowniczej (segment Wytwarzanie) w wysokości 14 mln zł oraz w ramach segmentu Wydobycie w wysokości 185 mln zł. Zdarzenie to wpłynęło na obniżenie wyniku finansowego brutto grupy o 1.123 mln zł (brak wpływu na EBITDA).

Publikacja półrocznego raportu finansowego została zaplanowana na 15 września.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Tauron chce przeznaczyć ponad 20 milionów złotych na inwestycje przyłączeniowe w Katowicach