Wygasła umowa o współpracy Taurona i Hiszpanów dotycząca budowy offshore na Bałtyku

30 czerwca 2021, 06:00 Alert

Tauron przekazał hiszpańskiej spółce OW Offshore oświadczenie o wygaśnięciu umowy o współpracy dotyczącej rozwijania projektów budowy morskich farm wiatrowych w polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim – poinformował Tauron w komunikacie giełdowym.

Źródło: www. azocleantech.com/SKNE

Jak wynika z komunikatu – z przyczyn obiektywnych i niezależnych od którejkolwiek ze stron, w szczególności w konsekwencji zmiany otoczenia regulacyjnego i wejścia w życie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zaistniał stan zupełnej, trwałej i obiektywnej niemożliwości wykonania zobowiązań zaciągniętych w umowie – napisano.

Tauron zamierza nadal być zaangażowany w projekty offshore na Bałtyku, co wynika z ogłoszonej 27 maja 2019 roku aktualizacji kierunków strategicznych. Ma się to odbywać przez rozważaną współpracę z PGE i Eneą.

Podmioty te podpisały z Tauronem list intencyjny, w którym wyraziły wolę współpracy związanej z przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na obszarze Morza Bałtyckiego.

Tauron/Mariusz Marszałkowski