Tauron prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku (NA ŻYWO)

26 maja 2022, 10:00 Ciepłownictwo

Witamy w relacji na żywo z konferencji poświęconej wynikom finansowym Grupy Tauron za I kwartał 2022 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco. Prosimy odświeżać stronę, by widzieć najnowsze wiadomości.

Konferencja prasowa Taurona. Fot. YouTube/BiznesAlert.pl

Wyniki Taurona za I kwartał 2022 roku

11.11

Zakończyła się konferencja prasowa poświęcona wynikom finansowym za I kwartał 2022 roku. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo!

11.08

Poniżej pełna wypowiedź prezesa Tauronu Pawła Szczeszka zapowiadająca prezentację nowej strategii:

Nowa strategia Taurona zostanie zaprezentowana do połowy roku

11.03

– W procesie wydzielania aktywów do NABE chodzi o to, by umożliwić spółkom pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na zaplanowane inwestycje. Bez tego, nawet przy dobrych wynikach finansowych aktywów węglowych, środki zewnętrzne są niedostępne. Nie widzimy możliwości, by odejść od tego programu, mimo lepszych wyników w obszarze wytwarzania – powiedział Paweł Szczeszek.

Tauron zapewnia, że NABE przejmie aktywa węglowe do końca roku

10.56

– Realizacja projektu bloku gazowego w Elektrowni Łagisza uzależniona jest od wyników aukcji rynku mocy i warunków rynkowych takich jak dostępność gazu i jego cena. Chcemy zrealizować ten projekt, bo zmieni on nasz miks w sektorze ciepłownictwa – mówi prezes Szczeszek.

10.50

– 14 kwietnia nastąpiła synchronizacja 910 MW w Jaworznie, pracuje on stabilnie. Dokonaliśmy zatrzymania tego bloku na 5 dni, co było zaplanowane. Wyniki są pozytywne, zmiany poczynione w procesie naprawy są trafione, blok pracuje stabilnie. Do 30 czerwca planujemy koniec prac optymalizacyjnych – mówi wiceprezes Jerzy Topolski.

10.49

Przypominamy, że omówienie poszczególnych danych Tauronu za I kwartał 2022 roku można znaleźć tutaj:

Tauron podsumował pierwszy kwartał 2022 roku. Przychody o 52 procent w górę

10.47

– We wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy list intencyjny ze Skarbem Państwa, który przewiduje potencjalne nabycie aktywów wydobywczych przez państwo, w Tauronie wciąż działa zespół zajmujący się tą sprawą. Przypomnę, że do przeprowadzenia tego procesu potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej – mówi Szczeszek.

10.42

– Nie widzimy żadnych sygnałów opóźnienia wydzielenia naszych aktywów do NABE. W trzecim kwartale dojdzie do wyceny aktywów, a w czwartym zostaną one sprzedane Skarbowi Państwa. 1 stycznia 2023 roku Tauron zacznie funkcjonować w nowej rzeczywistości – powiedział prezes Szczeszek w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl

10.36

Zarząd Taurona prezentuje wyniki finansowe poszczególnych segmentów działalności, co widać na załączonych slajdach:

10.27

– Widzimy, że wskaźnik aktywności przemysłu w Polsce pozostaje na wysokim poziomie. Widzimy stabilizację cen uprawnień CO2, co jest pozytywnym zjawiskiem. Nastąpił wzrost produkcji energii w naszym kraju. Spadło wytwarzanie z węgla kamiennego o 6,9 procent, na co wpływ mają ceny węgla energetycznego. Lukę tę wypełniają elektrownie na węgiel brunatny. Spadła też produkcja energii z gazu, co wynika z cen gazu i wojny rosyjsko-ukraińskiej. W pierwszym kwartale mieliśmy bardzo dobrą wietrzność, rośnie też liczba źródeł prosumenckich, co przełożyło się na wzrost produkcji z OZE – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem. 

10.18

– Podpisaliśmy porozumienie z KGHM na współpracę nad SMR. Chcemy, by był to istotny element naszego miksu. Współpraca ta otwiera przed nami takie perspektywy – mówi dalej prezes Taurona.

– Kończymy prace nad aktualizacją strategii Grupy Tauron, zostanie ona przedstawiona do połowy tego roku – słyszymy na konferencji.

10.12

– Nakłady na OZE będą rosnąć w następnych kwartałach i latach. Nadal utrzymujemy bezpieczny dług netto do EBITDA. Wzrósł wolumen energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych – mówi prezes Taurona Paweł Szczeszek.

– Wszystkie prace nad wydzieleniem aktywów węglowych są prowadzone zgodnie z harmonogramem, do końca czerwca chcemy być gotowi do przeprowadzenia tego procesu. Wyodrębniamy działalności niemające do czynienia z wydobyciem, które zostaną przeniesione do nowej spółki, Tauron Inwestycje – powiedział.

– Zakończyliśmy budowę naszej największej farmy fotowoltaicznej, planujemy budowę następnej farmy, w Mysłowicach – mówił dalej.

10.00

Witamy w relacji na żywo z konferencji Taurona. Jest ona transmitowana na żywo na YouTube, link można znaleźć tutaj:

Opracował Michał Perzyński