Tauron przyłączył już ponad 10 tys. mikroinstalacji

4 lipca 2018, 15:30 Alert
Fot. Tauron
Fot. Tauron

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, wśród przyłączonych przez Tauron Dystrybucję w pierwszym kwartale 2018 roku ponad tysiąca mikroinstalacji tylko jedna nie została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Do tego przyłączono kilka większych instalacji OZE niezaliczonych do grupy mikroinstalacji – wszystkie to elektrownie PV.

W pierwszym kwartale 2018 r. operator systemu dystrybucyjnego Tauron Dystrybucja zrealizował przyłączenia w sumie 1157 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 7,547 MW. Wszystkie to mikroinstalacje fotowoltaiczne z wyjątkiem jednej – mikroinstalacji wiatrowej o mocy 3 kW. To wynik porównywalny do odnotowanego w poprzednim kwartale, ale za to dwukrotnie lepszy od liczby przyłączonych mikroinstalacji w pierwszym kwartale 2017 r.

Wcześniej serwis prasowy Tauron Dystrybucja informował portal Gramwzielone.pl o przyłączeniu w I kwartale 2017 r. ok. 540 mikroinstalacji o łącznej mocy 4 MW, a w drugim i trzecim kwartale odpowiednio 1170 mikrointsalacji o mocy 6,84 MW oraz ok. 1300 mikroinstalacji o mocy 7,1 MW. W ostatnim kwartale 2017 r. do sieci tego OSD przyłączono 1009 mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 6,685 MW.W ubiegłym roku do sieci Tauron Dystrybucja przyłączono w sumie 4096 mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 24,595 MW. Do tego przyłączono tylko dwie mikroinstalacje w technologii innej niż fotowoltaiczna, o łącznej mocy 30 kW. Daje to razem 4098 mikroinstalacji o łącznej mocy 24,625 MW.

Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, na koniec 2017 r. w sieci Tauron Dystrybucja znajdowało się 9140 mikroinstalacji. Sumując to z danymi za pierwszy kwartał 2018 r., otrzymujemy wynik 10 297 mikroinstalacji, a ich łączna moc przekracza 62,16 MW.Ponadto w pierwszym kwartale br. Tauron Dystrybucja przyłączył pięć większych odnawialnych źródeł energii o jednostkowej mocy ponad 40 kW – wszystkie to instalacje fotowoltaiczne, a ich łączna moc wynosi 1,8 MW.

To niemal tyle, ile wynosi łączna moc wszystkich OZE o jednostkowej mocy ponad 40 kW przyłączonych do sieci tego operatora w całym ubiegłym roku, kiedy przyłączono w sumie tylko 10 większych systemów OZE o łącznej mocy wynoszącej jedynie 1,921 MW. PTPiREE podało, że na koniec ubiegłego roku w sieci Tauron Dystrybucja znajdowało się w sumie 9 509 odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 1416,3 MW.Dodając liczby za pierwszy kwartał 2018 r., wychodzi, że na koniec marca br. w sieci tego operatora funkcjonowało w sumie 10 671 instalacji OZE o łącznej mocy 1425,64 MW.

Inwestycje w odnawialne źródła energii na obszarze, na którym swoje sieci dystrybucyjne ma Tauron Dystrybucja, to w duże mierze zasługa projektów realizowanych z unijnych dotacji (podobnie jest zresztą w innych częściach kraju, gdzie swoje sieci mają pozostali OSD). Tylko jeden z unijnych projektów realizowanych na Dolnym Śląsku, na którym sieciami dystrybucyjnymi zarządza Tauron Dystrybucja, ma skutkować przyłączeniem ponad tysiąca domowych instalacji OZE – w zdecydowanej większości mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Z kolei Górny Śląsk, czyli drugi z kluczowych obszarów działalności spółki, to największy w kraju beneficjent unijnych dotacji z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania na energetykę odnawialną w ramach RPO Województwa Śląskiego może wynieść prawie 150 mln zł, a spora część tych funduszy wesprze inwestycje w mikroinstalacje.Do tego dochodzą unijne środki na inwestycje w odnawialne źródła energii, które wspierają inwestycje realizowane na Opolszczyźnie i w Małopolsce, gdzie zostaną podłączone również do sieci zarządzanej przez Tauron Dystrybucja.

Gramwzielone.pl/CIRE.pl