Tauron rozwija czyste technologie węglowe w Elektrowni Łaziska

26 kwietnia 2017, 18:00 Alert

Projekty badawcze i pilotażowe z zakresu czystych technologii węglowych, umożliwiające szerokie wykorzystanie węgla kamiennego w nowych zastosowaniach, były w środę wśród tematów wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

We wtorek komisja obradowała w Rybniku, a w środę w Elektrowni Łaziska w Łaziskach Górnych, należącej do grupy energetycznej Tauron. Przedstawiciele spółek z tej grupy przedstawili posłom swoje innowacyjne projekty, dotyczące m.in. zagospodarowania mułów węglowych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii, CCU – czyli zamiany dwutlenku węgla w produkt, oraz tzw. elektrowni bezodpadowych.

Przewodniczący komisji pos. Marek Suski (PiS), ocenił, że po – jak mówił – katastrofalnym 2015 roku, kiedy grupa Tauron przyniosła blisko 2 mld zł strat, obecnie negatywna tendencja została odwrócona (w ubiegłym roku Tauron miał prawie 400 mln zł zysku) i spółka znów może myśleć o rozwoju oraz inwestycjach.

„Tendencja została odwrócona i poznaliśmy bardzo ciekawe plany inwestycyjne, które – jeżeli się powiodą – sprawią, że grupa będzie dużo mocniejsza i będzie zabezpieczać naszym obywatelom dostawy energii i ciepła, jak również współpracując z kopalniami będzie wzmacniać nasz sektor wydobywczy” – powiedział podczas konferencji prasowej poseł Suski, nawiązując m.in. do planów inwestycji w spółce wydobywczej grupy Tauron, skupiającej kopalnie węgla.

Pos. Suski zaakcentował, że „kiedy PiS wygrało wybory postanowiło zająć się bardzo poważnie bezpieczeństwem energetycznym naszego kraju”, stąd powołanie Ministerstwa Energii, a w Sejmie utworzenie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. „W wyniku tych zmian polska energetyka się odradza, wzmacnia, widzimy tutaj bardzo ciekawe plany” – ocenił poseł.

Posłowie zapoznali się m.in. z projektami zgazowania węgla na potrzeby przemysłu chemicznego (taki projekt rozważają w Kędzierzynie-Koźlu Tauron i Grupa Azoty) oraz pracami zmierzającymi do oceny możliwości zgazowania mułów węglowych, aby w tej formie mogły być spalane w blokach energetycznych. Omówione zostały również pilotażowe projekty dotyczące tzw. metanizacji dwutlenku węgla, instalacji CCS (usuwania CO2 ze spalin) oraz instalacji redukcji emisji rtęci.

Jak podała grupa Tauron, niebawem w Elektrowni Łaziska powstanie instalacja pilotażowa: układ metanizacji CO2 dla magazynowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii poprzez produkcję SNG – syntetycznego gazu ziemnego. Liderem tego przedsięwzięcia jest spółka Tauron Wytwarzanie, a partnerami firmy i ośrodki badawcze z kilku krajów: CEA (Francja), Atmostat (Francja), Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Rafako, WTT oraz firma Exergon; projekt jest realizowany ze wsparciem KIC InnoEnergy. – W ramach realizacji projektu powstanie układ umożliwiający wykorzystanie dwutlenku węgla z bloków węglowych elektrowni oraz nadmiarowej energii ze źródeł odnawialnych do produkcji metanu. Dla potrzeb układu pilotażowego budowanego w ramach projektu, dwutlenek węgla będzie pochodzić z pilotażowych instalacji wychwytywania CO2 ze spalin, jakie Tauron Wytwarzanie zbudował w ramach wcześniejszych projektów badawczych w swoich elektrowniach – podała w środę grupa.

W Elektrowni Łaziska znajduje się także mobilna pilotażowa instalacja aminowego usuwania CO2 ze spalin – to projekt realizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tauron był pierwszą spółką energetyczną w Polsce, która rozpoczęła badania w warunkach rzeczywistych (przemysłowych) nad wychwytywaniem dwutlenku węgla ze spalin elektrowni. Projekt był realizowany przy współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

„Doświadczenia zdobyte w trakcie badań pozwoliły na opracowanie założeń procesowych do budowy instalacji usuwania CO2 ze spalin w skali demonstracyjnej, a zbudowana w ramach projektu instalacja pilotażowa jest wykorzystywana w kolejnych projektach badawczo-rozwojowych” – wynika ze środowej informacji grupy Tauron.

Druga pilotażowa instalacja wychwytu CO2 zlokalizowana została w Elektrowni Łagisza. Badania prowadzone były przy użyciu instalacji zmiennociśnieniowego wychwytu CO2 ze spalin. Zadanie realizowane zostało przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, któremu przewodniczyła Politechnika Częstochowska.

Ponadto w Elektrowni Łaziska została zbudowana instalacja demonstracyjna do monitorowania i redukcji emisji rtęci ze spalania węgla w kotłach pyłowych. Dzięki temu badania prowadzone były z wykorzystaniem rzeczywistych spalin z pracującego bloku energetycznego. Zakres badań obejmował dozowanie sorbentów pylistych do nieodpylonych spalin kotłów pyłowych w celu przeprowadzenia reakcji wiązania związków rtęci z sorbentami. Celem prac jest umożliwienie przygotowania technologicznego bloków energetycznych do planowanego zaostrzenia norm środowiskowych.

Tauron deklaruje utrzymanie Elektrowni Łaziska

Grupa Tauron chce utrzymać wytwarzanie energii w wysłużonej Elektrowni Łaziska i nie planuje jej zamknięcia – zadeklarował w środę prezes grupy Filip Grzegorczyk. Podkreślił przy tym, że spółka liczy na nowe ramy finansowo-regulacyjne, dające elektrowni perspektywę rentownego działania.

-Przyjechaliśmy tutaj, ponieważ trochę byliśmy zaniepokojeni pewnymi sygnałami, że pojawiają się jakieś głosy niepokoju w Łaziskach. Ale na tym posiedzeniu, które się odbyło, zostaliśmy zapewnieni, że nie ma żadnych zamiarów likwidacji mocy energetycznych” – poinformował po posiedzeniu przewodniczący komisji pos. Marek Suski (PiS).

Prezes grupy Tauron Filip Grzegorczyk tłumaczył, że dla przyszłości Elektrowni Łaziska ważne jest oczekiwanie rynkowe i regulacyjne, w jakim działa polska energetyka. Oczekiwaniom sektora energetycznego w zakresie nowych regulacji ma wyjść naprzeciw przygotowywany w resorcie energii projekt ustawy o rynku mocy, który m.in. ma gwarantować rentowność inwestycji w energetyce konwencjonalnej.

„Będziemy robić wiele, wszystko co w naszej mocy, aby praktycznie z Łazisk dalej korzystać; by ta moc, która jest w Łaziskach, ten potencjał, mógł zostać wykorzystany. Dlatego trwają prace analityczne, zarówno inżynierskie jak i ekonomiczne, aby to było możliwe. Oczywiście (…) wszelkie prace wymagają finansowania i biznesowego spięcia. Liczymy na to, że wkrótce powstaną ramy finansowo-regulacyjne, które na to pozwolą” – powiedział Grzegorczyk.

Według prezesa, spotkanie sejmowej komisji w Łaziskach jest okazją do przecięcia – jak mówił – „kompletnie nieuzasadnionych spekulacji” dotyczących potencjalnej likwidacji łaziskiej elektrowni.”Chcemy oczywiście utrzymywać ten poziom mocy w Łaziskach, który mamy dzisiaj, choćby ze względu na dobre wyjście do sieci, natomiast to siłą rzeczy musi się spinać, więc pracujemy nad tym projektem. Dzisiaj mówienie o tym, że zamykamy cokolwiek w Łaziskach, czy nawet, jak niektórzy mówią, myślimy o likwidacji elektrowni, to jest kompletny absurd” – podkreślił prezes grupy Tauron.

„Pracujemy nad tym, żeby ta elektrownia mogła pracować w dalszym ciągu. Ale do tego potrzebne są określone ramy regulacyjne, a ich jeszcze nie ma” – dodał Grzegorczyk, wskazując, że z punktu widzenia spółki jest mniej istotne, czy wprowadzone mechanizmy będą nazwane rynkiem mocy czy też będą to inne regulacje – ważny jest natomiast skutek ich wprowadzenia.
Chodzi po prostu o instrument finansowo-regulacyjny, który spowoduje, że inwestycja w wytwarzanie (energii – PAP) będzie inwestycją opłacalną. Niech ona wyjdzie na zero plus, ale nie może być tak, żeby w momencie rozpoczynania inwestycji już była wiedza co do tego, że ona będzie nierentowna” – wyjaśnił prezes.

Pytany w tym kontekście o trwającą już budowę bloku energetycznego o mocy ponad 900 megawatów w Jaworznie, Grzegorczyk zapewnił, że inwestycja z pewnością zostanie ukończona i oddana do użytku – jej zaprzestanie, które nigdy nie było rozważane – oznaczałoby – jak mówił – „wyrzucenie w błoto” 2 mld zł. „Więc kontynuujemy i mamy nadzieję, że do czasu wybudowania parametry rynkowe się poprawią” – ocenił prezes.

Należąca do spółki Tauron Wytwarzanie Elektrownia Łaziska powstała w 1917 r., a w latach 1927-1953 była największą elektrownią w Polsce. Ma 1155 megawatów zainstalowanej mocy elektrycznej: dwa bloki o mocy po 125 MW, trzy bloki o mocy po 225 MW oraz jeden blok o mocy 230 MW. Dodatkowo ma 196 megawatów zainstalowanej mocy cieplnej. Problemem jest wiek, efektywność bloków oraz normy środowiskowe.

Zadowolenie z deklaracji zarządu grupy Tauron w sprawie przyszłości Elektrowni Łaziska wyraziła szefowa sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej pos. Izabela Kloc (PiS). „Cieszę się, że nastąpiły zapewnienia, że moce energetyczne Elektrowni Łaziska będą utrzymane, nie ma absolutnie żadnego zagrożenia dla nich” – powiedziała posłanka podczas konferencji prasowej.Pos. Kloc zapowiedziała, że kierowana przez nią komisja wkrótce przyjmie opinię dotyczącą unijnych propozycji tzw. pakietu zimowego w energetyce, którego wdrożenie – w jej ocenie – byłoby szkodliwe dla polskiej energetyki.

„Wiem, że kilka krajów już też podjęło takie opinie. Myślę, że przed nami jeszcze długa żmudna praca nad tym, a także praca z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Czynimy wszystko, żeby ten pakiet zimowy jak najbardziej złagodzić jeśli chodzi o polską energetykę opartą na węglu” – zapewniła posłanka, wyrażając przy tym poparcie dla nowoczesnych technologii, z którymi zapoznali się posłowie podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

„Dzisiejsze spotkanie daje nadzieję, że nowoczesne technologie – chociażby technologie zgazowania mułów węglowych czy zgazowania węgla na potrzeby przemysłu chemicznego – to bardzo dobre pomysły, nowe wyzwania, testowane też w Łaziskach” – podsumowała posłanka Kloc.

Polska Agencja Prasowa