Tauron podpisał umowę ramową z EBOiR ws. obligacji

6 października 2020, 06:45 Alert

Tauron rozpoczął przygotowania do emisji obligacji o wartości około miliard złotych. Koncern zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) określającą zasady współpracy przy możliwym nabyciu obligacji. Środki te mają stać się motorem napędowym Zielonego Zwrotu – podkreśla spółka.

Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl
Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Emisja obligacji

– Od momentu ogłoszenia przez Tauron aktualizacji kierunków strategicznych Grupy, aktywnie poszukujemy źródeł finansowania Zielonego Zwrotu. W grudniu 2019 roku zawarliśmy bilateralną umowę kredytu z Intesa Sanpaolo, a następnie w marcu 2020 roku podpisaliśmy dwie umowy kredytowe – umowę z bankiem SMBC, a także umowę kredytu konsorcjalnego z Intesa Sanpaolo oraz China Construction Bank – wyjaśnia Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia.

– Dodatkowo, podpisaliśmy porozumienie z bankami, na mocy którego mamy możliwość wyłączenia z kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA, liczonego dla całej Grupy, zadłużenia, które byłoby zaciągnięte przez SPV realizujące projekty w OZE. Emisja obligacji na krajowym rynku stanowić będzie więc kolejny krok w ramach budowy zdywersyfikowanego portfela dłużnego Grupy, służącego finansowaniu działalności nie węglowej – mówi wiceprezes.

Tauron podaje, że środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w jego strukturze wytwórczej. W 2030 roku spółka chce produkować ponad 65 procent energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę.

Zawarcie umowy nie stanowi jednak obowiązku nabycia przez EBOiR wspomnianych obligacji. W umowie ramowej Tauron zobowiązał się do działania zgodnie ze standardami wskazanymi przez EBOiR, w tym w zakresie polityki środowiskowej, społecznej i wytycznych antykorupcyjnych, oraz do przeznaczenia środków finansowych pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie wskazanych w umowie ramowej inwestycji – czytamy na stronie Taurona.

Tauron/Jędrzej Stachura

Stan energetyki i prognozy na przyszłość podczas OSG 2020 (RELACJA)