Tauron porozumiał się z Rafako w sprawie Elektrowni Jaworzno

3 grudnia 2021, 09:45 Alert
Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron
Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

Drugiego grudnia 2021 roku Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) oraz spółka E003B7, należąca do Rafako, zawarły ugodę przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Porozumienie dotyczy budowy nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – poinformował Tauron.

Porozumienie Taurona z Rafako

– NJGT zobowiązuje się, że nie naliczy kar umownych sprzed daty zawarcia ugody i nie będzie dochodzić tego roszczenia w przyszłości pod warunkiem zakończenia procesu inwestorskiego polegającego na skutecznym i bezwarunkowym przejęciu kontroli nad pakietem akcji Rafako, należącym obecnie pośrednio i bezpośrednio do PBG w restrukturyzacji, przez innego inwestora oraz prawidłowego wykonania przez konsorcjum wszystkich obowiązków przewidzianych w umowie do realizacji do 30 października 2022 r., co zostanie potwierdzone podpisaniem tzw. protokołu zakończenia okresu przejściowego do 15 listopada 2022 r. Grupa Emitenta nie jest zainteresowana nabyciem akcji spółki Rafako i wyraża jedynie wolę wsparcia prac związanych z potencjalną transakcją – czytamy w komunikacie.

Postanowienia parafowanej ugody dotyczą m.in. zmiany terminu ponownej synchronizacji bloku do 29 kwietnia 2022 roku.

Rafako miesiąc temu informowało o uzgodnieniu warunków ugody ze spółką z Grupy Tauron w sprawie kontraktu w Jaworznie.

Tauron podał, że wejście w życie ugody i aneksów nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających, wśród których kluczowymi są: uzyskanie przez strony zgód korporacyjnych na zawarcie ugody i aneksów oraz zgód instytucji finansowych, które udzieliły zabezpieczeń finansowych do umowy, a także dostarczenie do NJGT przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie umowy oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn