Tauron przygotowuje się do złożenia wniosku taryfowego

15 listopada 2019, 12:30 Alert
Konferencja wynikowa III kw. 2019. Fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl
Konferencja wynikowa III kw. 2019. Fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Jesteśmy w trakcie procedury składania wniosku taryfowego. Ostateczna wartość będzie przedmiotem zatwierdzania przez URE. Dzisiaj nie znamy wszystkich elementów. Za wcześnie, aby powiedzieć jak się będzie kształtować – powiedział Marek Wadowski, wiceprezes Tauronu ds. finansowych, odpowiadając na pytanie BiznesAlert.pl.

Niedawno prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin stwierdził, że wnioski taryfowe spółek obrotu energią elektryczną, powinny wpłynąć do urzędu do połowy listopada, by mogły zostać zatwierdzone w grudniu i wejść w życie od początku 2020 roku.

Z końcem roku wygasa ustawa przyjęta w grudniu ubiegłego roku, na mocy której ceny energii dla odbiorców końcowych zostały zamrożone na poziome taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 roku

Piotr Stępiński