Tauron wspiera rozwój elektromobilności w Polsce

7 czerwca 2016, 15:30 Alert
sygnatariusze_listu_intencyjnego_na_konferencji_7_czerwca

(Tauron)

Współpraca nakierowana na prowadzenie badań i analiz w zakresie rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności Polaków, rozwój przemysłu elektromobilności w Polsce, a w szczególności współdziałanie w uruchamianiu i we wdrażaniu wyników prac naukowo-technicznych w tym zakresie – to główne cele List Intencyjnego, podpisanego 7 czerwca pomiędzy przedstawicielami jednostek naukowych i spółek sektora energetycznego, w tym Tauron Polska Energia.

– Podpisane porozumienie pozwala na połączenie wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko pojętego obszaru e-mobility w Polsce, które posiadają partnerzy naukowi przedsięwzięcia, z potencjałem i potrzebami rozwoju partnerów przemysłowych. Jest to również kierunek, w którym polskie firmy, w tym Tauron, prowadzą już od jakiegoś czasu badania nastawione na dynamiczny rozwój nowego segmentu rynku, który w przyszłości mógłby być dla nich istotnym biznesem – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Stronami Listu Intencyjnego są Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Politechnika Warszawska, a ze strony przemysłowej – Tauron Polska Energia, Enea, Energa oraz PGE Polska Grupa Energetyczna. Jednocześnie sygnatariusze porozumienia deklarują otwartość na inne podmioty zainteresowane rozwojem elektromobilności w Polsce, które chciałyby się przyłączyć do wspólnie prowadzonych prac.

Porozumienie wskazuje cały szereg zadań, które stoją przed jego stronami. Zadania te obejmują zarówno aspekty techniczne, dotyczące innowacji w zakresie rozwoju pojazdów elektrycznych, ich podzespołów oraz infrastruktury ładowania, jak również kwestie związane z wdrożeniem nowych modeli biznesowych sprzedaży i użytkowania pojazdów elektrycznych, odpowiadających polskim warunkom. Aby zadania te mogły być zrealizowane z zapewnieniem najwyższej możliwej jakości i efektywności, strony Listu w pierwszej kolejności wypracują formalne ramy współpracy i szczegółowe obowiązki poszczególnych partnerów. Zaangażowane podmioty zadeklarowały, że do lipca br. określą formę prawną, budżet oraz harmonogram powołania przedsięwzięcia służącego realizacji zadeklarowanych celów.