Tauron Wydobycie i PKP Cargo mają umowę na transport węgla

21 lutego 2022, 17:45 Alert

Ponad 4 miliony ton węgla z kopalń Tauron Wydobycia przewiezie PKP Cargo transportem kolejowym zarówno do elektrowni i elektrociepłowni Grupy Tauron, jak i do innych odbiorców na terenie całego kraju. Spółki podpisały nowe umowy transportowe o wartości przekraczającej 100 mln złotych.

fot. pixabay.com

Oferty złożone przez PKP Cargo zostały wybrane, jako najkorzystniejsze w przetargu na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby TAURON Wydobycie.
Spółki podpisały dwie umowy na przewozy kolejowe węgla o łącznej szacowanej wartości szacowanej na blisko 107 milionów złotych.

– Sprawny transport kolejowy paliwa węglowego z naszych trzech kopalń dla elektrowni i elektrociepłowni to istotna składowa systemu bezpieczeństwa energetycznego, dlatego cieszymy się, że przetarg wygrał sprawdzony partner biznesowy w tym zakresie, co pozwoli na kontynuację wieloletniej współpracy – mówi Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Umowy obowiązują do kwietnia 2023 roku. PKP Cargo będzie realizować przewozy łącznie 4,4 mln ton węgla z trzech kopalń TAURON Wydobycie tj. ZG Sobieski, ZG Janina i ZG Brzeszcze. Blisko 3,9 mln ton to węgiel przeznaczony dla jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON. Pozostała masa zrealizowana zostanie do innych odbiorców rozmieszczonych na terenie całej Polski.

– Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Grupą Tauron, która jest jednym z kluczowych klientów PKP Cargo. Przewozy węgla to jedna ze strategicznych specjalizacji naszej spółki, z powodu której PKP CARGO jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski – zaznacza Władysław Szczepkowski, p.o. prezesa zarządu PKP CARGO.

Do obsługi kontraktu PKP Cargo wykorzystywać będzie standardowe wagony węglarki serii Ea oraz specjalistyczne wagony samowyładowcze typu Fa.

Tauron/Michał Perzyński