Tauron kontynuuje rozmowy ze związkami zawodowymi

16 lipca 2019, 08:45 Alert

W siedzibie Tauron Wydobycie odbyło się dziś kolejne spotkanie zarządu Tauron Wydobycie z przedstawicielami załogi i strony społecznej trzech zakładów górniczych spółki tj. ZG Janina, ZG Brzeszcze i ZG Sobieski.

Kopalnia Janina / fot. Tauron

Dzisiejsze rozmowy były wynikiem piątkowego spotkania otwartego z załogą w ZG Janina.

Podczas dzisiejszego spotkania zarząd Tauron Wydobycie przypomniał o aktualnej sytuacji finansowej zakładu, a także omówione zostały zgłoszone przez stronę społeczną sprawy pracownicze, w tym kwestie płacowe.

Zarząd Tauron Wydobycie poinformował, że podstawą prowadzenia rozmów na wszystkie zgłoszone przez załogę tematy jest kontynuowanie pracy przez wszystkich pracowników zakładów Spółki.

– Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że stawiamy na aktywny dialog z pracownikami i stroną społeczną zakładów górniczych Spółki. Regularnie informujemy też załogę o sytuacji Spółki i stojących przed nią wyzwaniach – mówi Sławomir Obidziński, prezes zarządu Tauron Wydobycie – Deklarujemy chęć wspólnego poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań w warunkach utrzymania normalnej pracy zakładów – dodaje prezes zarządu.

W odniesieniu do zgłoszonego tematu płacowego przypomniano, że w Grupie Tauron kwestię tę regulują zapisy porozumienia płacowego wypracowane na poziomie Rady Społecznej Grupy Tauron, które jest realizowane i we wrześniu ponownie rozpoczną się rozmowy na temat weryfikacji wynagrodzeń zasadniczych Grupy.

W efekcie rozmów zaplanowane zostało kolejne spotkanie zarządu Tauron Wydobycie z przedstawicielami związków zawodowych oraz załogi w najbliższy piątek.

Tauron