Tchórzewski: Energetyka ma odpowiedź na zagrożenie wichurami

8 sierpnia 2018, 12:12 Energetyka
Minister energii Krzysztof Tchórzewski. Fot. BiznesAlert.pl
Minister energii Krzysztof Tchórzewski. Fot. BiznesAlert.pl

Członkowie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, do którego należy polska elektroenergetyka i firmy prywatne, zapowiadają bliższą współpracę przy usuwaniu awarii systemu przesyłowego. W ten sposób ma wzrosnąć bezpieczeństwo energetyczne Polski.

– Dzisiejszy dzień jest szczególny ze względu na to porozumienie wynikające z doświadczeń sytuacji kryzysowych, czyli masowych awarii, masowej utraty dostaw energii elektrycznej, wywołanych huraganami i gwałtownymi burzami – wskazał minister energii Krzysztof Tchórzewski. – Powstały już formuły nieformalnej współpracy, spółki w sposób niezorganizowany udzielały sobie pomocy. Jednak system rozliczeń wymaga sformalizowania tych procesów.

– Wszystkie działania w ostatnich latach związane z organizacją reagowania na masowe przerwy w zasilaniu spowodowały znaczącą poprawę we wskaźnikach. Wskaźnik średniego czasu trwania awarii spadł o 59 procent, ilość tych przypadków spadła o 56 procent. Mimo wszystko, można spojrzeć na nasze możliwości, które mogą dać lepsze efekty. To współpraca w tej dziedzinie i ustalenie trybu udzielania pomocy, reagowania nawet bez wzywania pomocy, system rozliczeń – wyliczał minister.

Przypomniał, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne zainwestowały w rozbudowę sieci przesyłowej i w tym zakresie także dochodzi do współpracy ze spółkami energetycznymi. Kolejny element to wprowadzenie systemów inteligentnego zarządzania. – To wreszcie rozmach w zakresie kablowania – wskazał Tchórzewski. Według ministra chodzi o wybór tych linii, do których były problemy z dojechaniem i organizacją naprawy i rozpoczęcie od nich programu modernizacji. Ma to być priorytet dla całego sektora. Jego zdaniem w tej sprawie panuje konsensus w branży.