font_preload
PL / EN
Energetyka 8 lipca, 2016 godz. 17:30   
REDAKCJA

Tchórzewski: Modernizacja energetyki musi wzmacniać bezpieczeństwo i niezależność Polski

tchórzewski

– Transformacja polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjnym musi przebiegać przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego oraz przy wykorzystaniu krajowych zasobów energetycznych – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas otwarcia XII konferencji NEUF (New Energy User Friendly) 8 lipca 2016 r. w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył również podsekretarz stanu w MR Witold Słowik.

Szef resortu energii podkreślił, że istotne jest, aby proces transformacji przyczynił się do budowania przewag konkurencyjnych zarówno dla gospodarki jak i sektora energetycznego. – Konieczna jest kontynuacja działań na rzecz rozwoju, modernizacji i unowocześnienia energetyki – ocenił. – Potrzebne są także inwestycje w innowacje, rozwój nowoczesnych technologii, jak również efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi – dodał.

Minister Tchórzewski zaznaczył także, że w tym kontekście należy podkreślić rolę węgla który jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Za najskuteczniejsze działania prowadzące do ograniczania emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych minister uznał m.in. eliminowanie strat energii poprzez wdrażanie wysokoefektywnych technologii energetycznych, modernizację istniejących sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych oraz systemów zarządzania energią. – Uczestnicy konferencji dyskutowali ponadto m.in. o lokalnym oraz krajowym bezpieczeństwie energetycznym, programie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce w oparciu o polski potencjał surowcowy i technologiczny oraz o przykładach wdrożeń polskich technologii.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej, środowiska biznesu, eksperci i liderzy opinii.

Źródło: Ministerstwo Energii