Tchórzewski: Dostęp gmin do gazu zwiększy rozwój gospodarczy

15 kwietnia 2019, 15:45 Energetyka

– Dostęp do gazu to przedsięwzięcie cywilizacyjne, dlatego jestem zadowolony, że coraz więcej mieszkańców naszego kraju może korzystać z tego ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji dotyczącej gazyfikacji gminy Mońki. Konferencja miła miejsce 15 kwietnia 2019 r. w Mońkach.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski na konferencji w Mońkach. Fot. Ministerstwo Energii
Minister energii Krzysztof Tchórzewski na konferencji w Mońkach. Fot. Ministerstwo Energii

Dziesięciotysięczne Mońki w województwie podlaskim to kolejna miejscowość, która dzięki Polskiej Spółce Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG uzyskała dostęp do gazu ziemnego. Dziś otwarto tu stację regazyfikacji skroplonego gazu LNG. Dzięki inwestycji możliwe będzie przyłączenie do sieci gazowej dużych odbiorców oraz indywidualnych. Dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważna nie tylko dla Moniek, ale dla całego regionu, bo województwo podlaskie jest najsłabiej zgazyfikowanym województwem w Polsce – wskaźnik ten wynosi zaledwie ok. 20proc.

Minister podkreślił, że działania obecnego rządu na rzecz zwiększenia dostępności gazu ziemnego mają na celu dobro obywateli, bezpieczeństwo środowiska, a także rozwój gospodarczy.

W kraju do roku 2022, dzięki działaniom PSG, ponad 300 nowych gmin w tym 26 na Podlasiu uzyska dostęp do ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny, w tym 26 gmin na Podlasiu. Dzięki temu blisko 90% polskich obywateli będzie zamieszkiwało gminy zgazyfikowane. Minister ocenia, że gaz zaczyna być coraz bardziej dostępny i rośnie nim zainteresowanie, dlatego -będą likwidowane białe plamy na mapie Polski, gdzie gazu jeszcze nie ma.

W 2016 roku w ramach strategii PSG na lata 2016 – 2022 przewidziano gazyfikację 74 gmin. Dzięki Programowi przyspieszenia inwestycji w krajową sieć dystrybucyjną w latach 2018-2022, liczba gmin z dostępem do sieci gazowej z obecnych 1 482 wzrośnie do 1 782 (łącznie w Polsce jest 2 478 gmin), powstanie 4 817 km sieci gazowych i 77 stacji LNG. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 867 mln zł, zwiększające łączne nakłady do 7,5 mld zł, zostaną przeznaczone m.in. na budowę nowych sieci na terenie niezgazyfikowanym, przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje zwiększające przepustowość infrastruktury.

Polska Agencja Prasowa