Tchórzewski: Możliwa częściowa sprzedaż wybranych spółek zależnych JSW

4 marca 2016, 11:30 Energetyka

Minister energii Krzysztof Tchórzewski potwierdził w piątek w Katowicach możliwość częściowej sprzedaży wybranych spółek zależnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Zaznaczył przy tym, że nie jest to jeszcze przesądzone.

– Są dokonywane różnego typu próby; prawdopodobnie będziemy musieli dokonać częściowej sprzedaży części spółek zależnych; to trudno jeszcze przesądzić – powiedział PAP minister, który w piątek po południu spotka się z zarządem i stroną społeczną JSW.

Tchórzewski przyznał, że sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest trudna, ponieważ – jak mówił – „nie zatrzymały się ceny węgla koksowego; one spadają; restrukturyzacja jest postępująca” – powiedział. Szef resortu energii zapewnił, że jest w kontakcie z zarządem i stroną społeczną JSW – stąd m.in. planowane na piątek spotkanie.

– Zarząd pracuje w tej chwili nad rozwiązaniami, które będzie chciał przedstawić załodze – powiedział minister.

JSW, która specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, dotyka trudna sytuacja sektora węgla kamiennego. Na początku 2015 r. w spółce wprowadzono program restrukturyzacji, zakładający m.in. zmniejszenie kosztów i poprawę efektywności. W styczniu wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski sygnalizował jednak, że plan naprawczy JSW wymaga weryfikacji, ponieważ założenia przyjęte w nim w ubiegłym roku stały się nieaktualne w związku z pogorszeniem sytuacji rynkowej.

Według wiceministra JSW potrzebuje ponad 1 mld zł kapitału, który mogłaby pozyskać ze sprzedaży udziałów w swoich aktywach. Na początku lutego Tobiszowski poinformował, że środki na restrukturyzację i inwestycje w JSW mają pochodzić m.in. od inwestorów, którzy zechcą zaangażować się w spółki z grupy. Zapewnił, że Skarb Państwa zachowa kontrolę nad tymi aktywami.

Wśród aktywów, które mogłyby pomóc JSW w pozyskaniu środków, wiceminister wymieniał Koksownię Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria oraz Spółkę Energetyczną Jastrzębie (SEJ). W dwóch pierwszych podmiotach, w przypadku powiązania z inwestorem, JSW miałaby zachować większościowe pakiety; w SEJ większość może mieć inwestor, ale z dominującym udziałem Skarbu Państwa.

1 grudnia 2015 r. JSW porozumiała się ze swoimi obligatariuszami ws. uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia i zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do 30 czerwca 2016 r. Dało to firmie siedem miesięcy na wypracowanie umowy restrukturyzacyjnej – w tym czasie m.in. obligatariusze zobowiązali się do dalszego powstrzymywania od wykonania swoich praw, wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji spółki.

W ubiegłym tygodniu JSW podała, że jej strata netto za ubiegły rok przekroczyła 3,1 mld zł; na wynik w znacznym stopniu wpływają odpisy na majątku dokonane na ponad 2,83 mld zł. Chodzi o odpisy aktualizujące, dotyczące aktualizacji majątku w segmencie węglowym, koksowym i energetycznym.

Spółka podała, że w ostatnich miesiącach 2015 r. nastąpił dalszy spadek cen węgla koksowego na świecie, co znalazło odbicie w naszych wynikach finansowych za czwarty kwartał 2015 r. Dotychczasowe działania oszczędnościowe i optymalizacyjne przynoszą efekty, jednak na niekorzyść JSW oddziałują niezmiennie drastycznie niskie poziomy benchmarków – wynika z informacji JSW.

Ponadto Ministerstwo Energii chce, żeby aktywa ciepłownicze JSW kupiło PGNiG Termika, a w koksownie zainwestowały Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Wiceminister wskazał, że w biznesplanie JSW kluczowy jest plan sprzedaży aktywów, w tym energetyczno-ciepłowniczych – SEJ i ciepłowni.

– Chcemy, żeby spółka Skarbu Państwa  PGNiG Termika, która buduje w Polsce system sieci ciepłowniczych […] mogła w te aktywa zainwestować. Mamy tu biznesową relację, a zarazem dla JSW te środki będą bardzo istotne – na inwestycje w kopalniach, podobnie jak w Kompanii Węglowej” – powiedział Tobiszowski w Radiu Piekary.

Wśród aktywów do zbycia są także koksownie Przyjaźń i  Victoria.

– Tam chcemy, żeby zainwestowała Agencja Rozwoju Przemysłu i Polskie Inwestycje Rozwojowe, spółka która po to została powołana, aby włączać się w tego typu przedsięwzięcia – powiedział wiceminister.

PGNiG Termika to największy w Polsce producent ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych metodą kogeneracji. Posiada elektrociepłownie w Warszawie: Ciepłownię Kawęczyn, Elektrociepłownię Siekierki, Elektrociepłownię Żerań, Ciepłownię Wola, Ciepłownię Regaty oraz Elektrociepłownię Pruszków w Pruszkowie.

Źródło: Polska Agencja Prasowa/ISBNews