Neutralność klimatyczna wymusi przystosowanie gazociągów do transportu wodoru

3 marca 2020, 06:30 Alert
arktyka gazociąg gaz rurociąg infrastruktura gazprom
Praca przy gazociągach. Fot. Gazprom

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzanego wspólnie przez holenderski Gasunie oraz niemiecki TenneT, aby osiągnąć cele klimatyczne UE należy zintegrować oraz rozbudować europejski system energetyczny, w tym przystosować infrastrukturę gazową do transportu wodoru.

Warunkiem koniecznym do osiągnąć założenia neutralności klimatycznej do 2050 roku jest ścisłe powiązanie przesyłowych systemów elektroenergetycznych oraz gazowych. Badania zostały przeprowadzone w ramach programu „Infrastructure Outlook 2050”.

„Infrastructure Outlook 2050” wymaga znacznej rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej po 2030 roku. Konieczne będzie przystosowanie jej do transportu wodoru, jak również dostosowanie produkcji energii do konsumpcji.

Druga faza badania jest wspólnym projektem TenneT i Gasunie, która analizuje możliwe ścieżki transformacji energetycznej Unii Europejskiej od 2030 roku. Kontynuuje w ten sposób badania „Infrastructure Outlook 2050” z zeszłego roku. „Faza druga” koncentruje się na Niemczech i Holandii.  W badaniu zostały uwzględnione trzy scenariusze oparte na wynikach różnych badań. Wszystkie zakładają, że dekarbonizacja zostanie w dużej mierze osiągnięta, różnią się one rodzajem i ilością energii odnawialnej w miksie oraz konsumpcją energii.

TenneT/Jędrzej Stachura

Jakóbik: Polska strategia wodorowa i wyścig po Święty Graal energetyki