Termomodernizacja to klucz do redukcji smogu (RELACJA)

13 czerwca 2017, 07:30 OZE
DSC_0432
Raport „Strategia walki ze smogiem” w ambasadzie Danii. Fot. BiznesAlert.pl

W ambasadzie Królestwa Danii w Warszawie zaprezentowano raport „Strategia walki ze smogiem” autorstwa Krzysztofa M. Księżopolskiego. W trakcie spotkania rozmawiano o tym jakie walka ze smogiem przyniesie korzyści dla społeczeństwa, jakich wymaga nakładów. Zaproponowana strategia walki ze smogiem nie jest czymś nowym, o potrzebie termomodernizacji budynków jednorodzinnych mówi się w Polsce od dłuższego czasu.

Mads-Emil Nygaard Staerk, Zastępca Szefa Misji we wstępnym wystąpieniu opowiedział dlaczego to właśnie Dania pomaga Polsce rozwiązać kwestie smogu. Odniósł się do wieloletniej współpracy na styku biznesu i organizacji pozarządowych. Pokreślił, że obecność duńskich firm w branży budowlanej i ich popularność gwarantują, że będzie zwiększać się efektywność energetyczna polskich domów. Krzysztof M. Księżopolski zauważył, że problem smogu w Polsce to nie problem tylko dużych miast. Według autora prezentowanego opracowania potrzeba około 15 lat aby problem smogu w naszym kraju rozwiązać.

Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego przytoczył dane dotyczące chorób na jakie narażeni są mieszkańcy miejsc gdzie powietrze jest najgorszej jakości.  Opowiedział także jak smog wpływa na ciężarne kobiety i jakie zmiany wywołuje w człowieku od momentu poczęcia. Według przytoczonych przez Jędraka danych, w Małopolsce w związku ze smogiem rodzi się więcej dzieci z niską wagą urodzeniową, z problemami neurologicznymi, o obniżonej sprawności intelektualnej. Przypominał, że cząsteczki pyłów zawieszonych mogą pokonywać barierę łożyskowo-naczyniową.

Partnerami wydarzenia były firmy Danfoss, Velux oraz Rockwool. Przedstawiciele tych organizacji prezentowali rozwiązania mogące w stosunkowo łatwy sposób wpływać na poprawę jakości powietrza w Polsce. Wszyscy zgodnie podkreślali, że sama świadomość tego, że regulując temperaturę w domach, stosując dobrej jakości stolarkę okienną, a wreszcie docieplając budynki można znacznie obniżyć koszty eksploatacji budynków.

W trakcie dyskusji pojawiła się także kwestia wykluczenia energetycznego, problemu, który w Polsce dotyka kilkunastu procent społeczeństwa. Debatujący dostrzegają problem, który na razie nie został rozwiązany, finansowania lub współfinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych. Jak zgodnie podkreślali w gospodarstwach domowych, w których dochodzi do obniżenia komfortu życia w związku z ubóstwem sama wymiana kotłów grzewczych to zdecydowanie za mało. Według twórcy raportu połowa Polaków mieszka w domach. 70% energii zużywanej przez mieszkańców domów wykorzystywane jest na cele grzewcze. Termomodernizacja pozwoliłaby zredukować całkowite zużycie energii w gospodarce o 4,4%. Przełożyłoby się to także na redukcję emisji benzo(a)pirenu o 44%, pyłów PM2,5 o 22% a pyłów PM10 o 23%.

Aleksandra Stępniak z Danfoss przekonywała, że o termomodernizacji i stosowaniu rozwiązań pozwalających skutecznie regulować temperaturę w domach należy myśleć w kategorii inwestycji a nie kosztu.

Konrad Witczak z Rockwool podkreślił, że potrzeba konsensusu i mówienia o korzyściach dla gospodarki, które będzie niosła za sobą termomodernizacja i rozwój OZE.

Jacek Siwiński, przedstawiciel Velux Polska przytoczył, ze Dzień Zależności Energetycznej przypadający w Polsce mniej więcej w połowie czerwca mógłby po masowo przeprowadzonych termomodernizacjach przesunąć się na październik.

Spotkanie poprowadził Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci.