TGE podsumowuje sierpniowy handel giełdowy

5 września 2022, 12:30 Alert

Towarowa Giełda Energii (TGE) opublikowała podsumowanie handlu w sierpniu. Wzrosły obroty prawami majątkowymi do energii, spadł handel energią i gazem. 

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w sierpniu 2022 roku 2 011 635 MWh, co stanowi wzrost rok do roku o 63,1 procent. Tym samym był to miesiąc z drugim najwyższym wzrostem obrotu w ciągu ostatnich czterech lat, po kwietniu 2022 roku, kiedy wzrost wyniósł 75,7 procent rok do roku.

W sierpniu kolejny miesiąc z rzędu rok do roku wzrosły obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE – tym razem o 39,4 procent, osiągając wolumen miesięczny 2 073 521 MWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2022 roku 11 732 149 MWh, co oznacza spadek o 22,9 procent w stosunku do sierpnia 2021 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu na poziomie 1 390,76 zł/MWh co oznacza wzrost o 264,82 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w sierpniu 2022 roku 1 790,07 zł/MWh, co stanowi wzrost o 271,10 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu bieżącego roku

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu 2022 roku transakcje o wolumenie 7 832 282 MWh. Oznacza to spadek rok do roku o 65 procent Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 1 104,63 zł/MWh, co stanowi wzrost o 280,78 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2023 roku (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w sierpniu 1 024,89 zł/MWh, czyli o 281,65 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2022 roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w sierpniu 2022 roku na poziomie 2 011 635 MWh, co stanowi wzrost rok do roku o 63,1 procent. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 161,13 zł/MWh i jest to spadek o 7,51 zł/MWh względem lipca. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w sierpniu 2022 roku o 34,3 procent rok do roku, do poziomu 6 289 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 098,05 zł/toe, co oznacza spadek względem lipca o 26,74 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w sierpniu 2022 roku 2 073 521 MWh, co stanowi wzrost o 39,4 procent rok do roku. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 3,95 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,20 zł/MWh w stosunku do lipca 2022 roku

Towary rolno-spożywcze

W sierpniu 2022 roku na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Towarowa Giełda Energii/Mariusz Marszałkowski

Jakie mechanizmy wpływają na koszt energii? PKEE udziela odpowiedzi