TGE podsumowała działalność w lipcu 2020 roku

5 sierpnia 2020, 18:00 Alert
energia kabel pylon energetyka

Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego ponownie przekroczył 200 tys. MWh, dzięki czemu łączny wolumen obrotu od początku roku wyniósł ponad 1 TWh po raz pierwszy w historii tego rynku. Poprzedni rekord padł w czerwcu 2020 r. Przez pierwsze siedem miesięcy br. wolumen obrotu wzrósł na RDB r/r 32-krotnie. Jest to zarazem prawie 6 razy więcej niż wolumen RDB w całym roku 2019 (174 527 MWh).

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2020 roku 18 987 197 MWh, co oznacza wzrost o 9,9 proc. w stosunku do lipca 2019 roku. Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego ponownie przekroczył w lipcu 200 tys. MWh, dzięki czemu łączny wolumen obrotu od początku roku wyniósł ponad 1 TWh po raz pierwszy w historii tego rynku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu na poziomie 222,00 zł/MWh i jest to wzrost o 3,82 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w lipcu 239,67 zł/MWh, co stanowi wzrost o 7,06 zł/MWh względem analogicznej ceny z czerwca br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu transakcje o wolumenie 12 681 952 MWh. Oznacza to spadek r/r o 1,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w lipcu 29,93 zł/MWh i jest to wzrost o 1,98 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w lipcu 65,13 zł/MWh, czyli o 1,46 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu bieżącego roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lipcu 1 860 289 MWh, co stanowi spadek r/r o 20,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 127,91 zł/MWh i oznacza to wzrost o 2,93 zł/MWh względem czerwca bieżącego roku. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w lipcu o 90,2 proc. r/r, do poziomu 6 625 toe. 90% wolumenu stanowił obrót instrumentem PMEF_F, którego średnia ważona cena sesyjna wyniosła 1 795,35 zł/toe (spadek względem czerwca br. o 18,86 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 989 975 MWh, co stanowi spadek o 1,3 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,46 zł/MWh i jest to wzrost o 0,28 zł/MWh w stosunku do czerwca.

Towarowa Giełda Energii