TGE: Obecny rok jest najlepszy pod względem obrotu gazu

4 listopada 2021, 13:45 Alert
Fot.: Gaz-System,  gazociąg Strachocina – Granica RP, który jest częścią nowego transgranicznego gazociągu.
Fot.: Gaz-System, gazociąg Strachocina – Granica RP, który jest częścią nowego transgranicznego gazociągu.

Obroty gazem ziemnym wzrosły w październiku r/r o 11,3 procent, do poziomu 15 148 229 MWh. Obroty tym towarem od początku roku bieżącego przekroczyły tym samym 152 TWh, co już teraz, przy 151,1 TWh w roku 2020, oznacza najlepszy rok w historii obrotu gazem na TGE. Wolumen obrotu sesyjnego certyfikatami OZE osiągnął w październiku poziom 901 118 MWh, co stanowi najlepszy wynik w tym roku.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2021 roku 24 167 983 MWh, co oznacza wzrost o 3,4 procent w stosunku do października 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w październiku br. na poziomie 467,12 zł/MWh i jest to wzrost o 1,42 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem kolejna najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w październiku 442,77 zł/MWh, co stanowi wzrost o 41,85 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu 2021 roku.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku transakcje o wolumenie 15 148 229 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 11,3 procent. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w październiku 418,84 zł/MWh i jest to wzrost o 106,56 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem kolejna najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w październiku 274,31 zł/MWh, czyli o 63,28 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu 2021 roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w październiku 2 014 376 MWh, co stanowi wzrost r/r o 27,5 procent. Wolumen obrotu sesyjnego dla instrumentów OZE osiągnął w październiku najwyższy poziom w tym roku, tj. 901 118 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 287,37 zł/MWh i oznacza to wzrost o 60,84 zł/MWh względem września br. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w październiku o 29,0 procent r/r, do poziomu 8 486 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 3 304,17 zł/toe (wzrost względem września br. o 302,72 zł/toe) i ponownie osiągnęła najwyższy poziom w historii notowań tego instrumentu.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 048 682 MWh, co stanowi wzrost o 312,5 procent r/r. Średnia ważona cena wyniosła w październiku 1,65 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do września br. o 0,03 zł/MWh.

Towarowa Giełda Energii/Michał Perzyński