TGE otrzymała nagrodę za zrównoważony rozwój

31 sierpnia 2021, 18:15 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) została wyróżniona tytułem Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe jako najlepsza w Europie Środkowej giełda zorientowana na zrównoważony rozwój. Nagroda została przyznana w plebiscycie organizowanym przez magazyn Capital Finance International (CFI.co), który co roku wskazuje instytucje przyczyniające się do konwergencji gospodarek.

– Towarowa Giełda Energii nieustannie pracuje nad rozwojem swojego biznesu i reaguje na zmiany, jakie zachodzą w gospodarce, pamiętając przy tym, jak ważny jest człowiek oraz szacunek dla otoczenia. Z dumą przyjmujemy każde wyróżnienie, którym obdarza nas branża i media, świadczy to bowiem o słuszności obranej drogi. Nie inaczej jest z tytułem przyznanym nam – już po raz drugi – przez magazyn CFI.co. Aby tytuł „Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe 2021” mógł do nas trafić, musieliśmy spełnić wyśrubowane kryteria, takie jak: innowacyjność, wiodąca pozycja na rynku, wdrażanie nowoczesnych technologii, satysfakcja klientów, szkolenie pracowników, przejrzystość i ład korporacyjny. Wszyscy laureaci to firmy wyróżniające się perfekcją w działaniu, tym bardziej cieszy więc, że podobnie jak w roku 2020, także i w tym znaleźliśmy się w gronie tak szacownych instytucji – powiedział Piotr Zawistowski, prezes TGE.

Nagroda w kategorii Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe 2021 została uzasadniona w następujący sposób. – Towarowa Giełda Energii działa od ponad dwóch dekad, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez rozwój rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2. W 2020 roku oferta ta została poszerzona o rynek rolno-spożywczy. TGE działa na podstawie licencji i podlega regulacji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, zajmując wiodącą pozycję wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej pod względem płynności i oferty handlowej. Giełda utrzymuje swoją przewagę konkurencyjną, koncentrując się na rozwoju pracowników, innowacjach technologicznych i wysokiej jakości usług. Od 2015 roku działa jako Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej (NEMO). Wówczas także po raz pierwszy opublikowała strategię CSR. TGE podkreśliła swoje zaangażowanie w poprawę jakości krajowego rynku towarowego poprzez wzmacnianie ładu korporacyjnego, jasną komunikację i aktywną współpracę z uczestnikami rynku. W 2019 roku TGE uzyskała status NEMO na kolejne cztery lata. Razem z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej TGE pracuje nad tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie obrotu energią elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii (OZE). TGE była integralną częścią projektu Interim Coupling, który został uruchomiony w czerwcu tego roku i doprowadził do stworzenia transgranicznych połączeń elektroenergetycznych pomiędzy Czechami, Słowacją, Węgrami, Rumunią oraz Polską, a także paneuropejskiego rynku łączącego wiele regionów. W związku z pandemią koronawirusa, TGE wprowadziła procedury zdalnego elektronicznego podpisywania dokumentów – czytamy.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

Rosną obroty gazem i energią na giełdzie, ale ceny są najwyższe w historii