TGE i IRGiT przyznały nagrody dla najaktywniejszych spółek oraz maklerów

6 września 2022, 13:45 Alert

Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych przyznały nagrody najbardziej aktywnych maklerów i spółki giełdowe w 2021 roku. Statuetki powędrowały do siedmiu spółek i siedmiu maklerów. Łącznie rozdysponowano 13 Platynowych Megawatów i trzy rozrachunki.

Platynowe Megawaty 2021 fot. TGE

– Rok 2021 był kolejnym, który upłynął pod znakiem wyzwań, ale i wzajemnej współpracy oraz zaangażowania ze strony środowiska giełdowego. Wzrosty cen, trwająca pandemia czy dokonująca się transformacja energetyczna umocniły branżę w przekonaniu, jak ważna jest praca na rzecz krajowej i europejskiej gospodarki. Cieszę się, że ponownie możemy przyznać Platynowe Megawaty tym z naszych klientów, którzy nie ustają w aktywnej budowie rynku giełdowego. To zaszczyt z Państwem współpracować i wdrażać kolejne rozwiązania. Dziękuję za ten trud w imieniu Zarządu oraz Pracowników TGE – powiedział Piotr Zawistowski, prezes TGE.

Podsumowując ubiegły rok, Towarowa Giełda Energii przyglądała się maklerom i podmiotom najbardziej aktywnym na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego czy praw majątkowych. Obok znanych już kategorii pojawiły się dwa nowe wyróżnienia: „za największą aktywność wśród nowych Członków Giełdy” oraz „za największą aktywność na europejskim rynku Intraday (SIDC) na parkiecie TGE”. Zwycięzcami Platynowych Megawatów zostało łącznie 6 przedsiębiorstw i 7 maklerów. Z kolei Rozrachunki, nagrody Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, powędrowały do 3 firm, z których 2 to także laureaci nagród TGE. Finalnie przyznano 16 wyróżnień 14 laureatom.

– Wręczenie Rozrachunków za rok 2021 IRGiT to kontynuacja tradycyjnego wyróżniania Członków angażujących się szczególnie mocno w działalność Izby. Rok 2021 przyniósł kolejne zmiany ustawowe, które Izba musiała zastosować w swoich regulacjach, zachowując jednocześnie wysoki poziom jakości oferowanych usług, oraz przygotować uczestników rynku na wystąpienie ewentualnych sytuacji kryzysowych. Dlatego tym bardziej dziękuję Państwu za dotychczasowy wkład w rozwój Izby i gratuluję wszystkim laureatom – dodał Andrzej Kalinowski, prezes IRGiT.

Platynowe Megawaty 2021 trafiły do następujących spółek:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej w 2021 roku;
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – za największą aktywność na rynkach gazu ziemnego w roku 2021;
 • Noble Securities – za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych w 2021 roku
 • Respect Energy – za największą aktywność w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia w 2021 roku;
 • Veolia Energy Contracting Poland – za największą aktywność wśród nowych Członków Giełdy w 2021 roku;
 • ENIQ – za największą aktywność na europejskim rynku Intraday (SIDC) na parkiecie TGE w 2021 roku.

Laureatami Platynowych Megawatów w kategorii Makler Roku 2021 zostali:

 • Piotr Lelątko (ENIQ) – za największą aktywność na rynku spot energii elektrycznej
  w 2021 roku;
 • Anna Szewczuk (PGNiG Obrót Detaliczny) – za największą aktywność na rynku spot gazu ziemnego w 2021 roku;
 • Tomasz Piesiewicz (TAURON Sprzedaż) – za największą aktywność na sesjach Rynku Praw Majątkowych w 2021 roku;
 • Jarosław Bykowski (PGNiG Obrót Detaliczny) – za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na gaz ziemny w 2021 roku;
 • Karol Kosiarski (Noble Securities) – za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w 2021 roku;
 • Teresa Marcinek (Enea Elektrownia Połaniec) – za największą aktywność w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w 2021 roku;
 • Katarzyna Matuszewska (Noble Securities) – za największy wolumen transakcji na rynkach TGE w zakresie działalności na rzecz klientów w 2021 roku.

Rozrachunki 2021 przyznano spółkom:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – za najlepsze zarządzanie środkami niepieniężnymi w 2021 roku;
 • ZE PAK – za znaczący wkład w przeprowadzenie testów procedury postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia w 2021 roku;
 • ENIQ – za najlepsze wykorzystanie kompensacji międzyproduktowej depozytów wstępnych w 2021 roku.

Podobnie jak w roku ubiegłym, uroczysta gala wręczenia nagród TGE i IRGiT odbyła się w ramach Forum Obrotu, które pełni funkcję platformy wymiany doświadczeń między uczestnikami rynków prowadzonych przez TGE. Ta cyklicznie organizowana przez Giełdę konferencja stanowi doskonałą okazję do rozmów z ekspertami, ale przede wszystkim do poszerzenia swojej wiedzy na temat zmian wdrażanych na warszawskim parkiecie. Partnerem XIV Forum Obrotu jest IRGiT, która podczas wydarzenia świętowała 10-lecie Komitetu ds. Ryzyka. Komitet już od dekady pełni funkcję opiniodawczą i doradczą, w szczególności w sprawach dotyczących regulacji Izby, które mają wpływ na bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem związanym ze świadczonymi przez IRGiT usługami rozliczeniowymi, a także w zakresie ustalania rodzaju, formy i wielkości wnoszonych zabezpieczeń przez uczestników rynku.

Towarowa Giełda Energii/Mariusz Marszałkowski

TGE podsumowuje sierpniowy handel giełdowy