TGE podsumowała czerwiec 2021 roku. Wzrosły ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej

5 lipca 2021, 16:30 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała czerwiec 2021 roku. Giełda poinformowała o dalszych wzrostach cen, zarówno energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego oraz praw majątkowych. Odbywały się one przy wysokich wolumenach obrotu, w szczególności na rynku terminowym gazu ziemnego, gdzie już drugi miesiąc z rzędu obroty przekroczyły 12 TWh.


TGE podaje, że czerwiec 2021 roku zamknął najlepsze półrocze w historii rynków spot energii elektrycznej (wolumen obrotu 18,2 TWh – wzrost o 7,2 procent rok do roku) i gazu ziemnego (16,5 TWh – wzrost o 35,9 procent rok do roku), a także w obrocie gwarancjami pochodzenia energii z OZE (15,9 TWh – wzrost o 62,8 procent rok do roku).

Energia elektryczna

Giełda informuje, że wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w czerwcu 2021 roku 18 139 172 MWh, co oznacza spadek o 3,9 procent w stosunku do czerwca 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu br. na poziomie 353,56 zł/MWh i jest to wzrost o 52,94 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz pierwszy przypadek w historii TGE, kiedy cena miesięczna RDN przekracza 350 zł/MWh. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w czerwcu 344,83 zł/MWh, co stanowi wzrost o 5,14 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2021 roku.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu transakcje o wolumenie 13 623 240 MWh. Oznacza to wzrost o 64,2 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w czerwcu 138,34 zł/MWh i jest to wzrost o 15,64 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w czerwcu 113,89 zł/MWh, czyli o 6,55 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2021 roku – czytamy w komunikacie.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w czerwcu 2 484 563 MWh, co stanowi wzrost o 1,7 procent rok do roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 161,91 zł/MWh i oznacza to wzrost o 7,95 zł/MWh względem maja br. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w czerwcu o 26,4 procent rok do roku,do poziomu 11 047 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 125,72 zł/toe (wzrost względem maja 2021 roku o 123,65 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 743 960 MWh, co stanowi wzrost o 71,8 procent rok do roku. Średnia ważona cena wyniosła w czerwcu 1,44 zł/MWh i jest to spadek w stosunku do maja 2021 roku o 0,28 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W czerwcu na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji – czytamy.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

TGE planuje poszerzyć ofertę dla OZE