TGE wybrała nowych członków zarządu

19 maja 2020, 17:15 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii poinformowała, że 18 maja 2020 roku rada nadzorcza spółki wybrała wiceprezesów na nową kadencję.

Stanowiska

Nowo powołani działacze rozpoczną urzędowanie po Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2019 roku.

Rada nadzorcza powołała Piotra Listwonia, dotychczasowego wiceprezesa ds. operacyjnych, do pełnienia tej funkcji przez kolejną kadencję.

Na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych został powołany Adam Młodkowski, który zastąpi Pawła Ostrowskiego. Decyzja wejdzie w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Paweł Ostrowski będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TGE do momentu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok.

Piotr Zawistowski pozostanie na stanowisku prezesa TGE.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

TGE: W kwietniu obroty na rynkach terminowych gazu i energii były rekordowe