Tobiszowski: Rząd będzie rozmawiać o zmnieszeniu podatków dla górnictwa

11 marca 2019, 16:00 Alert

Postulowana przez górnicze związki zawodowe dyskusja – z udziałem kilkorga ministrów – o roli węgla i górnictwa w polityce rządu ma dotyczyć m.in. spraw środowiskowych oraz możliwości zmniejszenia fiskalnych obciążeń węgla – poinformował w poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Wiceszef resortu energii zadeklarował w rozmowie z dziennikarzami w Katowicach, że chciałby doprowadzić do takiego spotkania jak najszybciej – za realny uznał termin kwietniowy, jeżeli nie uda się zorganizować spotkania jeszcze w marcu. Postulat spotkania z udziałem m.in. szefów resortów energii, finansów, środowiska oraz inwestycji i rozwoju został zgłoszony podczas styczniowych obrad trójstronnego zespołu ds. bezpieczeństwa socjalnego górników w Katowicach. Związkowcy wskazywali wówczas na – ich zdaniem – niespójności w polityce rządu wobec węgla i górnictwa, dotyczące m.in. kształtu krajowego miksu energetycznego, walki ze smogiem w ramach programu „Czyste powietrze” czy zobowiązań klimatycznych i dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Tobiszowski poinformował w poniedziałek, że ministrowie, którzy mieliby wziąć udział w spotkaniu, są już powiadomieni o tej inicjatywie. W najbliższych dniach największe górnicze związki mają ponownie, formalnie, zwrócić się o zorganizowanie rozmów z szefami resortów i wydelegować swoją reprezentację, po czym powinien być uzgodniony termin spotkania. 21 stycznia szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek zaproponował zorganizowanie spotkania na ten temat, z udziałem ministrów: energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego, środowiska Henryka Kowalczyka, przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz (obecnie rozważany jest udział w spotkaniu ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego), finansów Teresy Czerwińskiej oraz pełnomocnika rządu ds. programu „Czyste powietrze” Piotra Woźnego. Początkowo związkowcy postulowali też udział w debacie premiera Mateusza Morawieckiego.

Wiceminister Tobiszowski ocenił, iż tematem spotkania – wśród zagadnień będących w kompetencjach resortu energii – będą m.in. założenia zawarte w projekcie Polityki Energetycznej Polski, gdzie zakłada się stopniowe zmniejszanie procentowego udziału węgla w miksie energetycznym, jednak przy zachowaniu obecnego wolumenu zużycia tego surowca. Z zakresu kompetencji resortu środowiska chodzi m.in. o sprawy polityki klimatycznej i handlu uprawnieniami do emisji CO2, zaś z zakresu resortu finansów – o sprawę obciążeń fiskalnych górnictwa.

„Chodzi m.in. dyskusję na temat opodatkowania tony węgla – czy można tu coś spłaszczyć, wyrugować pewne opłaty (…), zrezygnować z niektórych obciążeń fiskalnych na węglu, aby obniżyć jego cenę” – wyjaśnił Tobiszowski. Ocenił, że obecne obciążenia fiskalne polskiego węgla mogą być na rękę importerom tego surowca. Górnicze związki od dawna postulują przeanalizowanie polityki fiskalnej wobec górnictwa węgla kamiennego pod kątem możliwości zmniejszenia obciążeń publiczno-prawnych tej branży. Jak wyliczała wcześniej Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, średnie obciążenie każdej tony węgla rozmaitymi daninami w minionych latach wynosiło ok. 100 zł.

Tobiszowski podkreślił, że strona rządowa jest otwarta na spotkania ze stroną społeczną w sprawach górnictwa. „Myślę, że należy z tego skorzystać, bo wtedy ten głos (strony polskiej – PAP) w dyskusjach, np. w kuluarach brukselskich, jest mocniejszy; a te rozmowy są przed nami” – mówił wiceminister, nawiązując do do rozmów dotyczących europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Przypomniał, że sprawy dotyczące tego obszaru będą też niebawem omawiane w ramach rządowo-związkowego zespołu, którego powstanie jest efektem niedawnego spotkania premiera i prezesa PiS z Solidarnością.

Wnioskując w styczniu o spotkanie z udziałem ministrów szef górniczej „S” Bogusław Hutek argumentował, m.in. że problemy górnictwa mają charakter „wieloresortowy”, stąd – jak mówił – „czas na poważną dyskusję, która pokaże, jak tak naprawdę polski rząd widzi przyszłość górnictwa”. Związkowcy chcą także rozmawiać z przedstawicielami rządu m.in. o kwestiach budowy nowych kopalń, realizacji rządowego Programu dla Śląska (np. odnośnie rewitalizacji 200-megawatowych bloków energetycznych), kształcie miksu energetycznego oraz rozwiązaniach antysmogowych. Związki oczekują jasnej deklaracji strony rządowej, czy węgiel pozostaje w Polsce surowcem strategicznym.

Polska Agencja Prasowa