Tobiszowski: Grupa górnicza podzieli się odpowiedzialnością za kopalnie z pracownikami

29 kwietnia 2016, 07:30 Energetyka
Grzegorz Tobiszowski

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski uczestniczący wczoraj (27.04) w obradach Parlamentarnego Zespołu ds Górnictwa przedstawił program prac nad ustaleniem perspektywicznej strategii sektora górnictwa węgla kamiennego. Punktem wyjścia dla tych prac mają być założenia miksu energetycznego na 2030 r.

Wiceminister Tobiszowski argumentował, że Polska mająca duże złoża wydobywalnego węgla kamiennego oraz dobrze przygotowane kadry powinna to wykorzystywać w przygotowywaniu krajowego miksu energetycznego. Tobiszowski powoływał się na przykład Niemiec, gdzie w energetyce następuje znaczący nawrót do węgla brunatnego. Trzeba wykorzystać przede wszystkim taki potencjał energetyczny jaki się ma” – podkreślił wiceszef resortu. W Polsce, w założeniach miksu energetycznego w 2030 r. węgiel brunatny przewidziany jest  w ilościach śladowych. Podstawowym surowcem będzie węgiel kamienny.

Wiceszef resortu zapowiedział, że „w ciągu dwóch miesięcy rozpoczną się prace nad strategią sektora górnictwa.” Będzie je prowadzić Zespół Trójstronny. Odniósł się do zawartego we wtorek porozumienia na mocy którego powstała Polska Grupa Górnicza (PGG). Porozumienie to podpisali we wtorek w Katowicach w obecności premier Beaty Szydło i kierownictwa resortu energii przedstawiciele górniczych i energetycznych spółek, związków zawodowych oraz banków i instytucji finansowych, łącznie 37 sygnatariuszy.

PGG ma stać się „zupełnie nowym jakościowo podmiotem”. Wiceminister zapowiedział, że w tej spółce zostanie powołany zespół złożony z zarządu oraz przedstawicieli strony społecznej (związkowej). Zespół będzie mieć dwa zadania. Z jednej strony ma analizować odchodzenie pracowników do Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz proces przekazywania majątku nierentowych części kopalń do tej Spółki. Z drugiej strony będzie nadzorował proces inwestycyjny. Tobiszowski podkreślił, że chodzi o to, by wciągnąć pracowników do odpowiedzialności za to, co dzieje się w kopalniach. „To będzie nowa jakość” – skomentował.

Struktura rady nadzorczej PGG przewiduje, że będą w niej zasiadać reprezentanci inwestorów giełdowych i finansowych; będą oni mieli możliwość analizowania przebiegu realizacji założeń biznesplanu Wiceszef resortu stwierdził,  że „choć obecnie ceny węgla są trudne, to jednak taka sytuacja nie będzie trwać wiecznie. Już za kilka lat ceny się odbiją dzięki mechanizmom rynkowym.”  To wiadomo – wiele podmiotów na rynku węgla padnie i popyt wzrośnie. Pojawi się  pewna przestrzeń dla polskiego węgla. Jego zdaniem – „budowanie dobrze zarządzanych podmiotów spowoduje, że polski sektor węgla kamiennego będzie mieć przyszłość”.