TGE podsumowała 2020 rok. Energia elektryczna i gaz ziemny biją rekordy

8 stycznia 2021, 14:15 Alert

Towarowa Giełda Energii (TGE) przedstawiła podsumowanie działalności w 2020 roku. Wolumeny obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym osiągnęły rekordowe wartości. Wzrósł również wolumen obrotu prawami majątkowymi.

Towarowa Giełda Energii energetyka TGE
Towarowa Giełda Energii

Wyniki TGE

TGE podała, że wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 243 174 442 MWh w 2020 roku, co oznacza wzrost o 6,2 procent w stosunku do 2019 roku. Jest to najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 151 116 235 MWh. Wzrost o 3,4 procent w stosunku do 2019 roku to również najlepszy wynik na TGE.

Nie gorzej prezentuje się łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Wyniósł on 26 982 840 MWh. Oznacza to wzrost o 4,1 procent w stosunku do 2019 roku. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł o 61,2 procent rok do roku, do poziomu 191 023 toe.

Giełda poinformowała, że obrót gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych spadł o 4,2 procent rok do roku. Wyniósł on 18 323 232 MWh.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych dołączyła do CCP12