TGE ogłosiła czerwiec trzecim najlepszym miesiącem w historii (INFOGRAFIKA)

5 lipca 2022, 12:30 Alert

Towarowa Giełda Energii ogłosiła czerwiec trzecim, najlepszym miesiącem pod względem wysokości obrotu. Wzrost odnotowany w czerwcu, miesiąc do miesiąca to 47,9 procent.

Podsumowanie kwartału Towarowej Giełdy Energii

Towarowa Giełda Energii poinformował, że czerwiec był trzecim najlepszym miesiącem w 2022 roku, ale również trzecim pod względem wielkości obrotu w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia. TGE podaje, że rekordowy był czy drugi kwartał z obrotami równymi 11 112 996 MWh, a to oznacza wzrost o ponad 10 procent porównując kwartał do kwartału.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2022 r. 12 770 970 MWh, co oznacza spadek o 29,6 proc. w stosunku do czerwca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu 2022 r. na poziomie 884,68 zł/MWh i jest to wzrost o 222,28 zł/MWh
w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego 
z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 1 102,40 zł/MWh, 
co stanowi wzrost o 9,73 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2022 r. transakcje o wolumenie 11 050 702 MWh. Oznacza to spadek r/r o 18,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 477,09 zł/MWh, co stanowi wzrost o 51,79 zł/MWh względem maja 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 470,48 zł/MWh, czyli o 5,71 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 
2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 
w czerwcu 2022 r. 2 372 764 MWh, co stanowi spadek r/r o 4,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 176,95 zł/MWh i oznacza to wzrost 
o 0,68 zł/MWh względem maja 2022 r. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w czerwcu 2022 r. 
o 30,3 proc. r/r, do poziomu 14 393 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 
2 610,11 zł/toe, co oznacza wzrost względem maja br. o 366,47 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 4 604 480 MWh, co stanowi wzrost o 67,8 proc. r/r. Czerwiec był trzecim najlepszym miesiącem pod względem wielkości obrotu w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Rekordowy pod tym względem był cały drugi kwartał 2022 r., z obrotami równymi 11 112 996 MWh (wzrost o 10,7 proc. kwartał do kwartału oraz o 63,3 proc. rok do roku). Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosła w czerwcu 4,61 zł/MWh i stanowi to wzrost o 0,23 zł/MWh w stosunku do maja.

Towary rolno-spożywcze

W czerwcu sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 500 ton pszenicy klasy B, a jej średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 1 690,50 zł/t.

 

Towarowa Giełda Energii/Maria Andrzejewska