Jak wydać 40 mld euro na transformację energetyczną? Rusza platforma informacyjna Komisji

26 czerwca 2020, 14:15 Alert
Komisja Europejska. Fot. Flickr
Komisja Europejska. Fot. Flickr

W poniedziałek 29 czerwca zostanie uruchomiona platforma Just Transition (JTP). Jej celem jest pomoc państwom członkowskim w opracowaniu ich terytorialnych planów Just Transition i dostęp do finansowania z ponad 150 miliardów euro Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Ta platforma internetowa ma zapewnić wsparcie techniczne i doradcze dla zainteresowanych podmiotów prywatnych i publicznych w regionach o wysokiej emisji dwutlenku węgla.

Start

Wiceprzewodniczący Komisji ds. europejskiego zielonego ładu, Frans Timmermans, komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira i komisarz ds. energii Kadri Simson uruchomią platformę Just Transition podczas wydarzenia, które rozpocznie się w poniedziałek 29 czerwca o godzinie 9:30.

Platforma zapewni, że 40 mld euro w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie wydatkowane tak, że żaden z regionów górniczych nie pozostanie w tyle. Będzie on także wspierać dostęp do specjalnego programu w ramach InvestEU i pożyczki sektora publicznego, która wraz z funduszem Just Transition stanowią trzy filary mechanizmu sprawiedliwej transformacji.

Komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała, że platforma Just Transition zapewni dostosowane wsparcie dla regionów najbardziej dotkniętych transformacją energetyczną. Frans Timmermans powiedział, że ambicją Komisji w ramach zielonego ładu jest zademonstrowanie nowego modelu transformacji integracyjnej.

Platforma ma zapewnić:

  • Wsparcie techniczne i doradcze dla państw członkowskich i regionów, w tym w zakresie operacjonalizacji terytorialnych planów Just Transition oraz budowy projektów w ramach mechanizmu Just Transition;
  • Internetowy pojedynczy punkt dostępu, w tym możliwość skontaktowania się z Komisją w kwestiach technicznych i administracyjnych związanych z samą transformacją;
  • Wymiana informacji, doświadczeń i wiedzy dla regionów paliw kopalnych i regionów o wysokiej emisji dwutlenku węgla, z dedykowanymi bazami danych projektów i ekspertów;
  • Forum dialogu na temat sprawiedliwej transformacji z udziałem lokalnych i krajowych zainteresowanych stron, partnerów społecznych, władz publicznych i instytucji UE.

W ten sposób rozpocznie się tydzień internetowych imprez poświęconych regionom górniczym, węgla, ropy, torfu, a także regionom o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach Tygodnia Wirtualnego Regionów Węgla. W planach jest także seminarium na temat regionów górniczych.

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji

Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest stworzenie gospodarki neutralnej dla klimatu w Europie do 2050 roku. Mechanizm ma pomóc w przezwyciężeniu ekonomicznych i społecznych kosztów transformacji klimatu w najbardziej wrażliwych regionach pogórniczych. Mechanizm składa się z trzech filarów finansowania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Został on zaproponowany 14 stycznia 2020 roku. Został on wzmocniony pakietem naprawczym z 27 maja; dedykowanym programem sprawiedliwego przejścia w ramach InvestEU oraz pożyczkami sektora publicznego. Trzy filary mają zmobilizować ponad 150 mld euro inwestycji w regionach unijnych, najbardziej narażonych na zmiany klimatu w latach 2021–2027.

Komisja Europejska/Bartłomiej Sawicki

Sasin: Wydzielone aktywa węglowe będą finansowane z rynku mocy