Na co zostaną przeznaczone środki na transformację energetyczną? Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju tłumaczy

29 czerwca 2020, 12:30 Środowisko
Zanieczyszczenia, emisje, dym

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zamierza wspierać transformację energetyczną. Mówiła na ten temat Anna Chmielewska, associate director tej organizacji.

– To wąsko rozumiana zielona transformacja mająca polegać na przekształcaniu biznesu na mniej emisyjny. To może dotyczyć konwersji źródeł energii, przystosowania terenu pod inwestycje o zupełnie nowym profilu – wyliczała. – To pomoc dla pracowników, którzy będą musieli się przekwalifikować. Mamy bardzo pozytywne doświadczenia z wcześniejszej transformacji w Polsce, który pokazał, że zmiana systemu gospodarczego jest możliwa. Widzimy w tym obszarze bardzo dużą rolę identyfikacji kompetencji, kwalifikacji i oceny jak lokalny rynek pracy dotknięty zmianami związanymi z transformacją energetyczną może znaleźć nowe miejsca i wykorzystać swój potencjał.

– To także wspieranie dywersyfikacji działalności ekonomicznej – dodała podczas panelu EUROPOWER 2020 pod patronatem BiznesAlert.pl.

Opracował Wojciech Jakóbik