Kilkanaście miliardów na transformację Śląska do wzięcia. Buzek: razem damy radę

8 marca 2019, 14:45 Alert
Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski w Sejmie
Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski w Sejmie. Źródło: Ministerstwo Energii

Pieniądze mają zostać przeznaczone na projekty służące na rewitalizacją obszarów górniczych i zapewnienie sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Pod koniec 2017 przez Komisja Europejska uruchomiła Platformę Wsparcia Regionów Górniczych (Coal Regions in Transition). To inicjatywa, której celem jest wsparciem dla regionów górniczych będących w okresie transformacji. Podczas posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej ds. polityki energetycznej Unii Europejskiej
wiceminister energii Tomasz Dąbrowski powiedział, że to doskonałe forum do wymiany doświadczeń i planów państw w niej uczestniczących. – Nie tylko Śląsk, ale także inne regiony, stoją przed wyzwaniami rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych oraz zapewnienia sprawiedliwej transformacji – powiedział.

Według wiceministra energii do tej pory Polska zgłosiła 19 projektów, które już były szczegółowo omawiane z przedstawicielami Komisji Europejskiej, która zaakceptowała sześć z nich. Dąbrowski zdradził, że działania dofinansowane z Unii obejmują szerokie spektrum tematyczne, m.in. rewitalizację obszarów pogórniczych, prace rozwojowo-badawcze czy zagospodarowanie terenów inwestycyjnych likwidowanych kopalń, aby możliwe była tam „instalacja sektorów przyszłościowych”.

W trakcie dyskusji podkreślano, że projekty Coal Regions in Transition mają uniezależnić regiony od sektora górniczego. Obecny na posiedzeniu prof. Jerzy Buzek, przewodniczący komisji ITRE w Parlamencie Europejskim chce, aby współpraca w ramach Platformy w przyszłości miała efekt taki, jak niedawnych prac nad rewizją dyrektywy gazowej. – Kiedy współpracujemy, to możemy naprawdę wpłynąć na działania Unii Europejskiej. Wtedy nie będą pojawiać się zarzuty, że UE robi wszystko przeciwko nam i służy Niemcom – powiedział.

W tym kontekście przypomniał również o utworzeniu w ramach wieloletniego budżetu unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, na który Bruksela chce w perspektywie finansowej 2021-2027 przeznaczyć ok. 4,6 mld euro. – To są niewielkie pieniądze względem potrzeb, ale jest to dobry początek. Łatwiej potem będzie dosypywać pieniądze, np. z programów badawczych czy pieniędzy strukturalnych. Jest również Fundusz Modernizacyjny w ramach systemu handlu emisjami ETS. Stąd Polska może pozyskać ok. 3 mld euro. To kilkanaście miliardów złotych – mówił były polski premier.

Stwierdził również, że pomysł Funduszu wspiera ponad 20 państw. – Kilka jest przeciwko. Na przykład Malta, Cypr, Luksemburg czy Belgia. Trzeba je przekonać. Przeszkody były również w trakcie dyskusji o dyrektywie gazowej, ale się udało – powiedział.

Piotr Stępiński