Transportowe priorytety Polski i Unii Europejskiej

23 lutego 2015, 10:48 Alert
Transeuropejska sieć transportowa
Transeuropejska sieć transportowa TEN-T

(ministerstwo infrastruktury i rozwoju)

Plany Komisji Europejskiej w zakresie polityki transportowej w 2015 r., rozwój infrastruktury transportowej, zwłaszcza kolejowej, a także bezpieczeństwo drogowe – to najważniejsze tematy rozmów minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak z komisarz UE ds. transportu Violetą Bulc, która odwiedziła Polskę.

Minister Wasiak przedstawiła plany dotyczące rozwoju projektów kolejowych. Podkreśliła wagę podejmowanych działań o charakterze systemowym, jak np. nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym czy ustawy – prawo zamówień publicznych. Dyskusja dotyczyła również kwestii związanych z IV pakietem kolejowym, m.in. realizacji usług publicznych i zarządu nad infrastrukturą. W konkluzji podkreślono zgodność w obu stron w odniesieniu do zasadniczych celów jakie stoją przed wdrażaniem pakietu. Komisarz Violeta Bulc zwróciła uwagę przede wszystkim na wagę procesu postępującej cyfryzacji, oraz konieczności zwiększenia konkurencyjności w odniesieniu do transportu i logistyki.