Czesi chcą zatrzymać wydobycie węgla w Turowie. Jest odpowiedź z Polski

23 lutego 2021, 09:45 Alert
Piotrowski Turów Kopalnia Węgla Brunatnego
Kopalnia Turów. Fot.: Ministerstwo Energii

Polska Grupa Energetyczna odpowiada na zarzuty w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie węgla w Kopalni Turów. Czesi chcą skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i unijnego, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko uczestniczyli przedstawiciele organów administracji, społeczeństwo, a także kraje sąsiadujące, czyli Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec. Odbyły się konsultacje społeczne na niespotykaną dotychczas skalę, w których aktywnie uczestniczyło także niemieckie społeczeństwo. Konsultacje transgraniczne ze stroną niemiecką trwały 5 lat i zakończyły się podpisaniem przez strony końcowego protokołu z ustaleń, które kopalnia wypełniła i na tej podstawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał w styczniu 2020 roku decyzję środowiskową dla kontynuacji eksploatacji złoża Turów do 2044 roku – tłumaczy Polska Grupa Energetyczna w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

– Ostatecznie koncesja dla Kopalni Turów przedłużona została o sześć lat, w oparciu o przepisy polskiego prawa, które w swoich zapisach nie wymagały uzyskania decyzji środowiskowej. Komisja Europejska, choć potwierdziła fakt funkcjonowania w prawie polskim przepisów wyłączających obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, który nie współgra z unijnym prawem, uznała, że nie ma to wpływu na kwestię kontynuowania działalności wydobywczej w Kopalni Turów. W naszej ocenie ma to związek z faktem, że Kopalnia Turów w styczniu ubiegłego roku uzyskała decyzję środowiskową na kontynuacje wydobycia ze złoża w Turowie do 2044 roku – czytamy w komentarzu PGE.

Grupa tłumaczy, że ekran przeciwfiltracyjny funkcjonujący od 1987 roku chroni wody gruntowe w Czechach i Niemczech przed oddziaływaniem odkrywki w Kopalni Turów. – Ekran spełnił swoje zadanie, pomiary jego szczelności prowadzone są w ramach wspólnej sieci monitoringu polsko-niemieckiego, wyniki wskazują na to, że ekran jest szczelny – informuje PGE.

Polska Agencja Prasowa podała, że na wniosek ministerstwa spraw zagranicznych i ministerstwa środowiska rząd Czech zdecydował w poniedziałek o skierowaniu skargi na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z rozszerzeniem kopalni węgla brunatnego „Turów”. Praga będzie zabiegać o wstrzymanie wydobycia.

Wojciech Jakóbik

Sawicki: Czeski film o odkrywce w Turowie