UE zmusi niektóre firmy do informowania o cyberatakach

8 grudnia 2015, 15:29 Alert
hakerkomputer

(EuObserver)

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i przedstawiciele rządów państw członkowskich osiągnęli porozumienie dotyczące nowych zasad polityki cyberbezpieczeństwa. Firmy, które pełnią niektóre strategiczne z punktu widzenia społeczeństwa funkcje, muszą być pewne, że są odporne na ataki hakerów i raportować odpowiednim instytucjom jeżeli takowe nastąpią.

To pierwszy raz, gdy zostało zaakceptowane takie, dotyczące całej Unii porozumienie. Sektory, których ono dotyczy to: energia, transport, bankowość, zdrowie, dostawy wody i rynki finansowe.

Komisarz ds. gospodarki cyfrowej Guenther Oettinger powiedział, że to „najważniejszy krok w celu podniesienia cyberbezpieczeństwa w Europie”.

Do nowych zaleceń będą się musiały stosować, także niektóre firmy internetowe spoza UE działające w Europie, takie jak Google, Amazon czy Ebay.