Ukraina popiera gaz i atom w taksonomii unijnej

6 lipca 2022, 10:45 Alert

Ministerstwo energii Ukrainy włączyło się w debatę na temat taksonomii zrównoważonego finansowania unijnego, wzywając Parlament Europejski do poparcia planów uznania energii jądrowej i gazu jako zrównoważone źródła.

Flaga Ukrainy. Źródło: freepik
Flaga Ukrainy. Źródło: freepik

W liście skierowanym do wysokich rangą eurodeputowanych ukraińskie ministerstwo energii wezwało prawodawców do „pozytywnego rozważenia” propozycji uznania gazu i energii jądrowej za technologie zielonej transformacji w ramach unijnej taksonomii zrównoważonego finansowania.

Z listu podpisanego przez ukraińskiego ministra energetyki Germana Gałuszczenkę wynika, że Ukraina uważnie śledzi rozmowy w Europie o przyznaniu zielonej etykiety gazowi i energetyce jądrowej.

– Powojenna odbudowa Ukrainy będzie wymagała przewidywalnego i sprzyjającego klimatu inwestycyjnego dla wszystkich technologii, w tym jądrowej i gazowej. Zarówno energetyka jądrowa, jak i lokalna produkcja gazu pozostaną silnym kręgosłupem dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i suwerenność Ukrainy w następnej dekadzie – pisze Galuszczenko.

W osobnym trzystronicowym dokumencie Kijów przedstawia również swoją „wizję” tego, w jaki sposób może wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Europy. Dokument został rozesłany do ambasad Ukrainy na całym świecie w celu wyjaśnienia stanowiska rządu w tej sprawie

– Ukraina podziela cele Europejskiego Zielonego Ładu, musi jednak przyznać, że gaz może być nadal potrzebny jako paliwo przejściowe. W tym względzie włączenie gazu do taksonomii jest ważnym elementem bezpieczeństwo energetyczne w Europie – czytamy w dokumencie.

Podobne stanowisko pojawia się w kontekście energetyki jądrowej. – Ukraina wierzy, że bezpieczna, bezemisyjna i niezawodna energia jądrowa może być jedną z najskuteczniejszych opcji, jaką państwa członkowskie UE mogą wybrać, aby zakończyć swoją zależność od rosyjskiego gazu i ograniczyć wysokie ceny energii elektrycznej w Europie – można przeczytać w dokumencie.

Przed rosyjską inwazją Ukraina zainstalowała 8,6 GW mocy w  energii odnawialnej, głównie w wielkoskalowej fotowoltaice, jednak – nawet w scenariuszu, w którym połowa energii elektrycznej w kraju będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii do 2030 roku, energia jądrowa pozostanie znaczącym czynnikiem przyczyniającym się do bezpieczeństwa energetycznego i dochodzenia do neutralności klimatycznej – czytamy w liście, wskazując, że Ukraina ma 14 GW zainstalowanej mocy w energetyce jądrowej.

Mariusz Marszałkowski

Polska chce rozwoju współpracy jądrowej z Japonią