Polska i Ukraina podpisały porozumienie o ochronie środowiska i poszukiwaniach węglowodorów

23 czerwca 2022, 14:00 Alert

Polska będzie pomagać przy odbudowie środowiska Ukrainy zniszczonego atakiem Rosji. To między innymi zakłada umowa z zakresu geologii i surowców podpisana przez przedstawicieli państw. Współpraca jest konsekwencją podpisanego wcześniej memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. – Nasze działania, dzięki podpisanemu dokumentowi, mogą być ukierunkowane na udzielenie wsparcia w zakresie geologii i górnictwa, w tym poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin – mówi wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. 

Umowa między Polską a Ukrainą

Polska podpisała porozumienie o współpracy w zakresie geologii i surowców z Ukrainą. Spotkanie dyrektora generalnego Państwowej Służby Geologicznej i Badań Podziemnych Ukrainy Roman Opimakh oraz charge d’affaires Ambasady Ukrainy Oleh Kuts, odbyło się 23 czerwca 2022 roku w obecności wiceministra klimatu i środowiska Piotra Dziadzio.

Podpisany dokument jest konsekwencją zawartego z początkiem czerwca memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę w Kijowie. – Agresja Rosji na Ukrainę powoduje zniszczenie również środowiska naturalnego. Polska jest gotowa wesprzeć Ukrainę w ocaleniu od zniszczenia jej dziedzictwa geologicznego i wsparciu w okresie odbudowy kraju po wojnie – czytamy w komunikacie resortu klimatu.

– Dodatkowo nasze działania, dzięki podpisanemu dokumentowi, mogą być ukierunkowane na udzielenie wsparcia w zakresie geologii i górnictwa, w tym poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin (ze szczególnym uwzględnieniem surowców krytycznych i strategicznych). Działania te wzmocnią relacje polsko-ukraińskie oraz pozwolą na wsparcie przy odbudowie gospodarki Ukrainy – powiedział wiceminister Piotr Dziadzio. Umowa ma być realizowana na wielu płaszczyznach takich jak geologii złożowej, geochemii środowiskowa, dziedzictwa geologicznego, badań laboratoryjnych, kartografii, geologii inżynierskiej, hydrogeologii – czytamy dalej.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Maria Andrzejewska 

Żornaczuk: Polska może wesprzeć doświadczeniem integrację europejską Ukrainy (ANALIZA)