Ukraińcy będą rozwijać infrastrukturę gazową z unijnymi partnerami

10 kwietnia 2017, 16:00 Alert
gaz02
fot. PSG

Naftogaz, Uktransgaz, Snam (Włochy) i Eustream (Słowacja) podpisały memorandum o wspólnej ocenie możliwości współpracy przy wykorzystaniu oraz rozbudowy ukraińskiej sieci przesyłu gazu (GTS). Dokument został podpisany w obecności ukraińskiego ministra energetyki i przemysłu węglowego Ihora Nasałyka, unijnego komisarza ds. energii i klimatu Miguela Arias Canete oraz oraz włoskiego ministra rozwoju gospodarczego Carlo Calanda.

Podpisane memorandum ma na celu zapewnienie długoterminowej stabilności przesyłu gazu przez Ukrainę zgodnie ze standardami rynków europejskich, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania GTS Ukrainy, a także transparentnego i wolnego dostępu do nich stron trzecich zgodnie z prawem obowiązującym nad Dnieprem.

W ramach memorandum spółki przeprowadzą wspólną ocenę możliwości wykorzystania i wzmocnienia ukraińskiego GTS aby był on bardziej efektywny, nowoczesny i konkurencyjny.

– Ukraina realizuje proces wydzielenia z Naftogazu funkcji operatora systemu przesyłu gazu, państwowego i wertykalnie zintegrowanego przedsiębiorstwa, i wyraża zainteresowanie współpracą z doświadczonymi operatorami GTS na Zachodzie. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia płynności oraz bezpieczeństwa dostaw gazu zarówno na rynku Ukrainy jak i Unii Europejskiej co jest w pełni zgodne ze strategią bezpieczeństwa energetycznego UE – podaje spółka

Przypomnijmy, że zgodnie z zatwierdzonym przez ukraiński rząd 1 lipca 2016 roku planem restrukturyzacji Naftogazu w celu oddzielenia wydobycia od transportu oraz magazynowania gazu mają powstać dwie osobne spółki: Magistralnyje Gazoprowody Ukrainy oraz Podziemnyje Gazohraniszcza Ukrainy. Dokument został przyjęty jako spełnienie norm trzeciego pakietu energetycznego oraz ustawy o rynku gazu.

W 2015 roku Rada Najwyższa przyjęła ustawę o rynku gazu, która zakładała reformę Naftogazu. Podział naftowo-gazowego monopolisty na kilka firm, a zatem oddzielenie handlu od transportu surowca na mocy trzeciego pakietu energetycznego jest jednym z wymogów ratyfikowanej przez Ukrainę Karty Energetycznej oraz jednym z warunków dalszego udzielania przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy kolejnych transz kredytów. Również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju uzależniał dalsze kredyty dla Ukraińców na zakup gazu od reformy Naftogazu.

Naftogaz/Piotr Stępiński