Polskie ulgi dla firm energochłonnych pod lupą Komisji

28 listopada 2019, 06:00 Alert
Zanieczyszczenia, emisje, dym

Komisja Europejska podjęła 27 listopada decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Polsce w związku z umożliwieniem przedsiębiorstwom energochłonnym korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego od węglu i gazu.

KE wyjaśnia, że w świetle polskiego ustawodawstwa, sprzecznego w tej kwestii z prawem UE, niektóre produkty energetyczne, takie jak węgiel i gaz, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa energochłonne objęte europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), są zwolnione z podatku akcyzowego.

Komisja podkreśla, że wspólne unijne przepisy dotyczące opodatkowania energii (dyrektywa Rady 2003/96/WE) wymagają od przedsiębiorstw, które korzystają z takich zwolnień, by wprowadzały ulepszenia efektywności środowiskowej lub energetycznej idące dalej niż wymagają tego wiążące unijne instrumenty takie jak EU ETS. Polskie przepisy nie wymagają jednak takiego poziomu efektywności energetycznej. Przepisy te sprzyjają działalności powodującej duże zanieczyszczenie i w związku z tym są sprzeczne z unijnymi celami klimatycznymi oraz powodują poważne zakłócenia konkurencji w UE.

KE uzasadnienia, że decyzja o skierowaniu sprawy do Trybunału została podjęta w konsekwencji niedostosowania przez Polskę swojego ustawodawstwa do prawa UE po otrzymaniu od Komisji uzasadnionej opinii.

W marcu 2018 r. Komisja wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie, w dniu 25 lipca 2019 r., wydała uzasadnioną opinię. Z informacji Komisji wynika, że Polska do tej pory nie wypełniła swoich zobowiązań, w związku z czym KE kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Według PAP wymuszona przez Brukselę zmiana zasad może uderzyć w gigantów takich jak Orlen czy Grupa Azoty.

Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł w Komisji Europejskiej wynika, że polskie firmy chciały zablokowania tego ruchu ustępującej KE, ale im się to nie udało. Najbardziej dotknięte zmianami, które chce wymusić Komisja, będą przemysł metalurgiczny i chemiczny oraz różne przedsiębiorstwa energochłonne.

Polska Agencja Prasowa