Umowa na modernizację Leopardów podpisana

29 grudnia 2015, 08:20 Bezpieczeństwo
MON umowa leopard

Podpisując dzisiaj tę umowę, w której udział polskiego przemysłu obronnego już jest duży, choć jeszcze nie taki jakbyśmy chcieli, decydujemy o przyszłości, o bezpieczeństwie państwa – powiedział po podpisaniu umowy w sprawie modernizacji czołgów Leopard 2A4 sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki.


W poniedziałek w Radomiu, w siedzibie PGZ, podpisana została umowa między Polską Grupą Zbrojeniową, Inspektoratem Uzbrojenia MON i Zakładami Mechanicznymi „Bumar Łabędy” w sprawie modernizacji 128 czołgów Leopard 2A4. Podpisano także umowę pomiędzy Zakładami Mechanicznymi „Bumar Łabędy” i Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi w Poznaniu.

– Chciałbym dziś podkreślić jedną rzecz, która będzie wybrzmiewała tutaj, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, oraz w całym, szeroko rozumianym przemyśle zbrojeniowym, że siła bezpieczeństwa Polski zależy nie tylko od sprawnej i dobrze wyszkolonej armii, dużej i dobrze uzbrojonej. W XXI wieku o sile państwa stanowi także jego gospodarka, jego przemysł – powiedział podczas spotkania wiceszef MON Bartosz Kownacki.

– Uwzględniając potrzeby polskiej armii, możliwie szeroko należy wykorzystać potencjał polskiego przemysłu obronnego – dodał wiceszef MON.

Jak powiedział podczas konferencji szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Adam Duda modernizacja – poprzedzona remontami – ma zwiększyć bezpieczeństwo załogi przez podniesienie odporności balistycznej czołgów. Zakłada także udoskonalenie systemów obserwacyjnych, dostosowanie armaty do nowych rodzajów amunicji, zastosowanie nowych systemów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych oraz nowego napędu wieży.

– Ważne jest to, co dzisiaj państwo obserwujecie – podpisanie porozumień, także przez zakłady wchodzące w skład PGZ mieszczące się w różnych miejscach. To pokazuje, że można dokonać pełnej współpracy, integracji pomiędzy różnymi zakładami, żeby stworzyć wspólny program adekwatny do potrzeb polskich sił zbrojnych. To jest rzeczywisty sukces. Udało się zgromadzić szereg polskich podmiotów, które będą wykonywać prace w tym programie. (…) Jesteśmy głęboko przekonani, że polski przemysł zbrojeniowy będzie występował w roli wiodącej i będzie stanowił, co jest naszym celem, koło zamachowe dla całego przemysłu – powiedział podczas spotkania Arkadiusz Siwko, prezes zarządu PGZ SA.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej