Konsultacje ws. umowy międzyoperatorskiej dotyczącej połączenia Polska-Słowacja

30 lipca 2021, 13:15 Alert
Gazociąg Polska – Słowacja. Fot. Gaz – System
Gazociąg Polska - Słowacja. Fot. Gaz - System

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Słowacji, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz słowacki Eustream, zamierzają zawrzeć porozumienie międzyoperatorskie dotyczące połączenia międzysystemowego Výrava, które połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji po wybudowaniu nowego transgranicznego gazociągu.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 roku ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych, operatorzy zachęcają wszystkich uczestników rynku do zapoznania się z treścią projektu umowy, w zakresie:

– zasad procesu sprawdzania zgodności nominacji,

– zasad alokacji ilości gazu,

– procedury komunikacji w przypadku zdarzeń wyjątkowych.

Wszelkie uwagi zostaną przeanalizowane przez operatorów.

Gaz-System