Związkowcy ostrzegają, że kończy się czas na notyfikację umowy społecznej z górnictwem

3 listopada 2021, 10:30 Alert
węgiel śląsk kopalnia
Źródło: flickr

Związki zawodowe piszą list do ministra aktywów państwowych, w którym ostrzegają, że kończy się czas na notyfikację w Komisji umowy społecznej z górnictwem o odejściu od węgla w Polsce. Proszą o jak najszybsze spotkanie.
– Sygnatariusze umowy społecznej wyrażają głębokie zaniepokojenie przedłużającym się wakatem na stanowisku wiceministra aktywów państwowych odpowiedzialnego za górnictwo, który byłby upełnomocniony do prowadzenia rozmów z Komisją Europejską odnośnie prenotyfikacji umowy społecznej regulującej zasady transformacji polskiego górnictwa i energetyki (…). Ten stan rzeczy już dziś przyczynia się do opóźnienia procesu prenotyfikacyjnego – napisali związkowcy we wtorkowym liście cytowanym przez Polską Agencję Prasową. – Zwracamy uwagę, że do końca roku kalendarzowego pozostały dwa miesiące. Bez wstępnej zgody na prenotyfikację umowy społecznej od stycznia spółki węglowe nie będą mogły otrzymywać subsydiowania z budżetu państwa, co zagrozi ich płynności finansowej. Szczególnie trudną sytuację będą miały podmioty, które zostaną wydzielone poza macierzyste koncerny energetyczne, z którymi dotąd były ściśle powiązane – czytamy w piśmie.

– Podpisana 28 maja br. umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników, przewiduje dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz tworzy mechanizmy wspierające transformację Śląska – podaje PAP.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn

Mamy szkic umowy społecznej z energetyką. Co w zamian za odejście od węgla?