Jest umowa na sprzęt dla Wojsk Obrony Terytorialnej

8 grudnia 2016, 07:30 Bezpieczeństwo
macierewicz
fot. ppor. Robert Suchy (CO MON)

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotkał się z kadrą kierowniczą MON i SZ RP oraz ekspertami i przedstawicielami mediów społecznościowych.

Spotkanie, którego tematem były tworzone obecnie Wojska Obrony Terytorialnej, odbyło się w Wojskowym Instytucie Techniki Uzbrojenia w Zielonce pod Warszawą. Podpisano umowę na dostawy indywidualnego wyposażenia optoelektronicznego dla żołnierzy oraz o rozpoczęciu produkcji opracowanych w WITU głowic bojowych i ich bezzałogowego nosiciela Dragon Fly.

– Dostawy uzbrojonych bezzałogowców i sprzętu optoelektronicznego wzmocnią wojska operacyjne i obronę terytorialną – powiedział Antoni Macierewicz. – Pokazują też potencjał krajowego przemysłu. To niesłychanie ważny krok w kierunku wzmocnienia naszej armii i uruchomienia tych sił, które będą zdolne przeciwstawić się ewentualnym zagrożeniom ze wschodu w nowoczesny i skuteczny sposób.

Pytany o wyposażenie żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, minister zaznaczył, że na każdym etapie procesu wyposażania polskiej armii w sprzęt muszą uczestniczyć polskie zakłady zbrojeniowe.

– To państwo jest suwerenne, które posiada własną armię – dodał Adam Macierewicz. – Ta armia jest zdolna do rzeczywistej walki, która ma własne zakłady zbrojeniowe. Dlatego żyjąc w świecie, w którym oczywiście współdziałamy z armiami sojuszniczymi, podstawowe uzbrojenie musimy produkować sami. Priorytetem tego rządu i moim jest, żeby podstawowe uzbrojenie dla wojska polskiego było produkowane przez polskie zakłady. Rozwijamy współpracę przemysłu z różnymi krajami, ale podstawowe, główne zdolności bojowe muszą być zaspokajane przez polski przemysł.

***

Wojska Obrony Terytorialnej będą odrębnym, piątym rodzajem sił zbrojnych. Do końca tego roku zostaną utworzone trzy brygady na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Kolejne powstaną w województwie mazowieckim (dwie) oraz warmińsko-mazurskim. W 2018 r. zostanie sformowanych pięć: w Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie i Łodzi. Natomiast w 2019 r. powstanie sześć: w rejonie Katowic, Opola, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry. W końcu 2017 r. WOT mają liczyć 18 tysięcy, a w 2019 – 53 tys. żołnierzy. Budowa całego systemu WOT zaplanowana jest do 2021 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej