Unia da pieniądze na bunkrowanie LNG. Drugi gazoport to inny projekt

24 kwietnia 2017, 17:00 Alert

Lotos oraz Gaz-System uzyskały dofinansowanie dla projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG. Wartość projektu to ok. 1,75 mln euro, z czego dofinansowanie unijne ma wynieść ok. 1,05 mln euro. Chociaż pojawiła się informacja, że Unia Europejska tą kwotą dofinansuje studium wykonalności pływającego terminala w Zatoce Gdańskiej to, jak ustalił portal BiznesAlert.pl, dofinansowanie dotyczy projektu małej skali i bunkrowania LNG.
Przypomnijmy, że w Zatoce Gdańskiej mają powstać dwie instalacje: jedna to projekt realizowany przez Gaz-System, a więc pływający terminal LNG, druga to powiązany z nim projekt rozwoju małotonażowego LNG. Projekt realizuje Lotos we współpracy z Gaz-Systemem.

Źródło: Gaz-System

Projekt złożony wspólnie przez Grupę Lotos S.A. i Gaz-System S.A. na dofinansowanie wykonania „Studium wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG” uzyskał pozytywną rekomendację i dofinansowanie Komisji Europejskiej. Wartość projektu to ok. 1,75 mln Euro, z czego dofinansowanie unijne ma wynieść ok. 1,05 mln Euro.

W konkursie CEF-Synergy złożono 14 wniosków z całej Unii Europejskiej, Komisja zarekomendowała do dofinansowania tylko 7 projektów. Przedmiotem Projektu są prace studyjne (Studium Wykonalności), których celem jest przygotowanie realizacji inwestycji budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali, pełniącego rolę bazy przeładunkowej, bunkrowania i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw.

Projekt ten jest powiązane z projektem zwiększenia zdolności przeładunkowych terminalu LNG w Świnoujściu z 5,0 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu rocznie (po regazyfikacji). Przygotowywane obecnie studium wykonalności instalacji w Świnoujściu o dodatkowe pojemności magazynowe i funkcjonalności stwarza realną możliwość stworzenia rynku przeładunku i dystrybucji LNG w Polsce i regionie. Baza LNG w Gdańsku umożliwi bezpośredni rozwój rynku LNG w Polsce, tym samym zwiększając zasadność ekonomiczną rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu.

Wykonanie Studium Wykonalności pozwoli w przyszłości na realizację inwestycji, która stwarza efekt synergii dla sektorów transportowego i energetycznego. Realizacja projektu budowy Bazy LNG w Porcie Gdańsk przyniesie łączny, pozytywny efekt dla obu sektorów poprzez:

  • zapewnienie infrastruktury umożliwiającej wykorzystanie LNG jako paliwa w żegludze morskiej w trójmiejskich portach należących do sieci TEN-T,
  • powstanie infrastruktury lokalnego magazynowania LNG z możliwością jego wykorzystania zarówno do celów energetycznych (np. w rafinerii Grupy Lotos lub do zasilania statków w porcie w energię elektryczną), czy jako paliwo w transporcie morskim i lądowym w korytarzu TEN-T Morze Bałtyckie-Morze Adriatyckie,
  •  możliwość przyłączenia magazynu LNG do sieci gazowej wysokiego ciśnienia na terenie rafinerii Grupy Lotos,
  •  powstanie lokalnej infrastruktury umożliwiającej redystrybucję LNG do zastosowań w elektroenergetyce i ciepłownictwie na obszarach pozbawionych dostępu do gazu sieciowego w północno-wschodniej Polsce.

Drugi gazoport

Innym projektem jest zaś pływający terminal LNG w Zatoce Gdańskiej, nad którym pracuje Gaz – System. Studium Wykonalności FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), czyli pływającego terminala, obejmuje przygotowanie do realizacji inwestycji pozwalającej na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski w wielkości od 4,1 mld m sześc. nawet do 8,2 mld m sześc.

Jednocześnie rzecznik Gaz-Systemu podkreśla, że analizowany przez gazowego operatora projekt budowy terminalu pływającego FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) – którego potencjalną lokalizacją jest rejon Zatoki Gdańskiej – nie ubiegał się dotychczas o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Studium Wykonalności FSRU, które ma być gotowe w listopadzie obejmuje swoim zakresem przygotowanie do realizacji inwestycji pozwalającej na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski w wielkości od 4,1 nawet do 8,2 mld m sześc. Analizowana jednostka, poza usługą podstawową polegającą na dostarczaniu gazu ziemnego po regazyfikacji do krajowej sieci przesyłowej, świadczyć może również m.in. usługi przeładunku i bunkrowania, tzn. „tankowania” statków napędzanych LNG.

Pływający terminal w Zatoce Gdańskiej, poza dostarczaniem gazu ziemnego po regazyfikacji do krajowej sieci przesyłowej, miałby też świadczyć m.in. usługi przeładunku i bunkrowania, czyli „tankowania” statków napędzanych LNG. Projekt to plan B dla Korytarza Norweskiego, który jestem elementem projektu dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.

Lotos/Gaz-System/CIRE.pl/BiznesAlert.pl

AKTUALIZACJA: godz. 13:25, 25.04.2017